Безоплатні можливості від Дія.Бізнес для розвитку підприємницьких навичок

Рамка підприємницьких компетенцій EntreComp+ — це адаптований під глобальні виклики та технологічні тренди малого й середнього бізнесу в Україні документ, який допомагає українським підприємцям розвивати підприємницькі навички з урахуванням світових трендів та проблематики, а також наближає їхню діяльність до стандартів Європейського Союзу.

Рамка EntreComp+ адаптована експертами Київської школи економіки на основі «The Entrepreneurship Competence Framework» та базується на трьох основних сферах компетенцій:

  • Ідеї та можливості — фокус на розвитку креативного мислення та генерації новаторських ідей;
  • Ресурси — навички пошуку, консолідації та ефективного управління ресурсами від фінансів до людей і нових технічних можливостей;
  • Діяльність — ініціативність та підприємливість, уміння планувати й управляти реалізацією проєктів, створення бізнес-планів.

Для потреб України документ доповнено новими компетенціями, зокрема: «Технологічне передбачення», «Розширення стратегій», «Адаптивність», «Навчання протягом усього життя», а також інноваціями: «Гендерна рівність та соціальна інклюзія», «Конфліктна чутливість», «Клімат та довкілля».

Також серед важливих доповнень Рамки підприємницьких компетенцій EntreComp+:

  • акцент на сталому розвитку й етичному мисленні,
  • ширший погляд на технології та інновації,
  • фокус на глобальних трендах і перспективах розвитку
  • інклюзивна адаптація бізнесу до специфічних потреб споживачів та працівників.

Наступним кроком для реалізації проєкту стане впровадження компетенцій, необхідних персонально кожному підприємцю, а також розробка системних навчальних продуктів, що допоможуть покращити навички та вміння підприємців.

Ознайомитися з Рамкою підприємницьких компетенцій EntreComp+ можна на порталі Дія.Бізнес за посиланням: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/entrecomp-plus

Рамка підприємницьких компетенцій EntreComp+ для українського малого та середнього бізнесу розроблена з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й національного проєкту Дія.Бізнес та реалізована в межах проєкту Good Governance Fund «Ревіталізація бізнес-клімату в Україні», який фінансується UK International Development від Уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту — Abt Britain та Київська школа економіки.

Стрічка новин