Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

У січні-вересні 2021 року індекс промислової продукції в області становив 98,6%.

Скорочення виробництва допущено на підприємствах наступних видів промислової діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,2%, текстильного  виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 11,5%,

Водночас, зростання обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,1%, машинобудування – на 13,9%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 4,0%, виробництва, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,5%, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,9%, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної продукції – на 2,3%, в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 32,3%.

Промисловими підприємствами області у січні-вересні 2021 року реалізовано продукції на суму 65,7 млрд.грн., або 2,6% від загальнодержавних обсягів.

Аграрний сектор

У січні-вересні 2021 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем-вереснем 2020 року збільшилося на 5,6%, за рахунок зростання обсягів виробництва у рослинництві на 13,0%. У тваринництві обсяги виробництва продукції зменшились проти січня-вересня 2020 року на 3,8%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі зменшилося на 2,0%, молока  8,8%, яєць – на 2,7%,

У порівнянні з січнем-вереснем 2020 року у всіх категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилась на 5,2%, в тому числі корів – на 6,9%, свиней – на 6,3%, натомість поголів’я птиці збільшилося на 2,8%.

 

Мале підприємництво

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 7987 малих підприємств. Станом на 01.10.2021 зареєстровано 52910 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 2949,7 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 26,1 %.

 

 

Інвестиційні вкладення

У січні-червні 2021 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3356,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,8% загальнодержавних вкладень. В порівнянні з січнем-червнем 2020 року обсяги капітальних інвестицій зменшились на 0,5%.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 40,2%, у будівлі та споруди – 39,2%.

Серед видів діяльності найбільшу частку (31,8%) усіх капітальних інвестицій було освоєно  підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Підприємствами промисловості вкладено 29,5% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.

У січні-червні 2021 року в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис. кв.м загальної площі житлових будівель, що на 43,4% більше, ніж січні-червні 2020 року.

У міській місцевості, на яку припадає 79,3% загальної площі житла, прийнято в експлуатацію 54,3 тис. м2, що у 1,5 рази більше, ніж у січні–червні 2020 року. У сільській місцевості, де збудовано 14,1 тис. м2 (20,7%), обсяги збільшились на 12,3%.

У січні-вересні 2021 року підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 2186,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-вересні 2021 року порівняно з  січнем-вереснем 2020 року становив 132,8% (по Україні – 103,2%). Нове будівництво становило 21,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 66,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 12,1%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-серпні 2021 року становив 1081,2 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 464,6 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-серпня 2020 року – 83,9%), імпортні поставки – 616,6 млн. дол. США (темп – 138,8%). Сальдо зовнішньої торгівлі негативне (-152,0 млн. дол. США).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 128 країн світу.

За даними Національного банку України обсяг прямих інвестицій в економіку області на 30.06.2021 становив 320,4 млн.дол. США (з урахуванням інструментів участі в капіталі – 209,8 млн.дол. США та боргових інструментів – 110,5 млн.дол. США) або 0,58% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку України. У розрахунку на одну особу населення він становив 273,7 дол. США. В порівнянні з початком 2020 року обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 6,4%.

Соціальна сфера

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-вересні 2021 року становила 11631 грн., що на 22,7% більше, ніж у січні-вересні 2020 року. Реальна заробітна плата у січні-вересні 2021 року збільшилася на 10,7%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.10.2021 становила 46,6 млн. грн., що на 16,8% більше, ніж на початок 2021 року. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2021 року становила 14,1 тис. осіб.

Анонси