Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

У січні-березні 2021 року індекс промислової продукції в області становив 97,1%.

Скорочення виробництва допущено на підприємствах наступних видів промислової діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 9,8%, текстильного  виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 14,2%, виробництва, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,6%, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,5%, в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 43,9%.

Водночас, зростання обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,9%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 1,8%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 16,3%. 

Промисловими підприємствами області у січні-березні 2021 року реалізовано продукції на суму 21,4 млрд.грн., або 2,7% від загальнодержавних обсягів.

Аграрний сектор

У січні-березні 2021 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем-березнем 2020 року зменшилося на 1,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 0,8%, у господарствах населення – зменшилося на 6,6%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі зменшилося у порівнянні з січнем-березнем 2020 року на 3,7%, молока  7,2%, яєць – зросло на 29,0%,

У порівнянні з січнем-березнем 2020 року у всіх категоріях господарств чисельність поголів’я птиці збільшилося на 2,3%, свиней – на 2,6%, поголів’я великої рогатої худоби – зменшилось на 5,8%, в тому числі корів – на 4,9%.

 

Мале підприємництво

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 7987 малих підприємств. Станом на 01.04.2021 зареєстровано 51608 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 1025,4 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 28,2 %.

 

 

Інвестиційні вкладення

У  2020 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9079,3 млн.грн капітальних інвестицій (1,8% загальнодержавних вкладень).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,5% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 45,2%, у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 42,8%.

Серед видів діяльності найбільшу частку (34,2%) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Підприємствами промисловості вкладено 20,3% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.

У 2020 році в області прийнято в експлуатацію 73,5 тис.кв.м загальної площі житлових будівель, що на 57,5% менше, ніж у 2019 році.

У міській місцевості, на яку припадає 68,1% загальної площі житла, прийнято в експлуатацію 50,0 тис.кв.м, що на 62,4% менше, ніж у 2019 році.  У сільській місцевості, де збудовано 23,5 тис.кв.м (31,9%), обсяги зменшились на 41,0%.

У січні-березні 2021 року підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 242,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-березні 2021 року порівняно з  січнем-березнем 2020 року становив 72,9% (по Україні – 87,7%). Нове будівництво становило 53,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 21,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 25,0%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2021 року становив 418,8 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 156,8 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-березня 2020 року – 72,8%), імпортні поставки – 262,0 млн. дол. США (темп – 113,8%). Сальдо зовнішньої торгівлі негативне (-105,3 млн. дол. США).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 105 країн світу.

За даними Національного банку України обсяг прямих інвестицій в економіку області на 31.12.2020 становив 269,3 млн.дол. США (з урахуванням інструментів участі в капіталі – 177,5 млн.дол. США та боргових інструментів – 91,8 млн.дол. США) або 0,55% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку України. У розрахунку на одну особу населення він становив 227,9 дол. США. В порівнянні з початком 2020 року обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 6,6%.

Соціальна сфера

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-березні 2021 року становила 10848 грн., що на 19,3% більше, ніж у січні-березні 2020 року. Реальна заробітна плата у січні-березні 2021 року збільшилася на 9,7%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.04.2021 становила 37,1 млн. грн., що на 7,1% менше, ніж на початок 2021 року. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2021 року становила 23,1 тис. осіб.