Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

За попередніми даними у 2020 році індекс промислової продукції становив 96,4% (по Україні – 94,8%). Забезпечено приріст обсягів промислового виробництва у порівнянні з 2019 роком на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,7%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,0%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,2%.

Водночас, зафіксовано скорочення обсягів виробництва промислової продукції проти 2019 року на підприємствах наступних видів діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 4,9%, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 8,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 16,0%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 37,4%.

Аграрний сектор

За попередніми даними у 2020 році загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2019 роком зменшилося на 24,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 28,7%, у господарствах населення – зменшилося на 5,7%. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі зменшилося у порівнянні з 2019 роком на 2,0%, молока  1,3%, яєць – зросло на 0,7%,

У порівнянні з 2019 роком у всіх категоріях господарств чисельність птиці зменшилася на 1,2%, великої рогатої худоби – на 9,2%, в тому числі корів – на 4,9%,поголів’я свиней зросло на 3,4%.

 

Мале підприємництво

 

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8365 малих підприємств. Станом на 01.01.2021 зареєстровано 51570 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 3710,1 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 27,1 %.

 

 

Інвестиційні вкладення

У січні-вересні 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,7 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 39,5 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019 року.
Зменшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на промислових підприємствах на 66,8 %, підприємствах сільського, лісового та рибного господарства на 42,2 %. Натомість підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів забезпечено зростання капітальних інвестицій на 36,0 %, в будівельній індустрії приріст капітальних інвестицій становив 18,1 %, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 11,1 %.
У січні-червні 2020 року в області введено в експлуатацію 47,7 тис. м2 загальної площі житла, що на 34,5 % менше, ніж у січні-червні 2019 року.
За попередніми даними У 2020 році підприємствами області виконано будівельних робіт на 2519,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2020 році порівняно з 2019 роком становив 114,9%.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у 2020 році становив 1492,2 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 810,8 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до 2019 року – 93,9%), імпортні поставки – 681,5 млн. дол. США (темп – 98,6%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне (129,3 млн. дол. США).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 30.09.2020 становив 234,6 млн. дол. США, що на 7,2% менше, ніж на початок 2020 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 30.09.2020 становив 197,4 дол. США.

Соціальна сфера

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у 2020 році становила 9797 грн., що на 10,8% більше, ніж у 2019 році. Реальна заробітна плата у 2020 році збільшилася на 7,8%. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2021 становила 58,0 млн. грн., що на 27,4% більше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 32,0 млн. грн. (на 10,5 % більше, ніж на початок року). Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2020 року становила 22,3 тис. осіб.