Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

У січні-листопаді 2020 року індекс промислової продукції становив 96,0 % (по Україні – 93,8 %). Забезпечено приріст обсягів промислового виробництва у порівнянні з січнем-листопадом 2019 року на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,5 %, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 9,3 %, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,0 %. Водночас, зафіксовано скорочення обсягів виробництва промислової продукції проти відповідного періоду 2019 року на підприємствах наступних видів діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,0 %, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,6 %, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 10,3 %, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 17,6 %, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 38,8 %. Основною причиною зниження темпів промислового виробництва було зменшення попиту на продукцію окремих підприємств та тимчасова зупинка виробництва у зв’язку з карантинними заходами. З метою подолання спаду в обсягах виробництва на підприємствах області проводиться робота щодо пошуку нових замовлень та укладання договорів.

Аграрний сектор

У січні-листопаді 2020 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2019 року зменшилося на 25,1 %, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 29,6 %, у господарствах населення – зменшилося на 5,7 %. У всіх категоріях господарств виробництво (реалізація) м’яса у живій вазі зменшилося у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 1,6 %, яєць – на 0,6 %, молока  1,4 %.

У порівнянні з січнем-листопадом 2019 року у всіх категоріях господарств чисельність птиці зменшилася на 1,8 %, великої рогатої худоби – на 8,6 %, в тому числі корів – на 5,6 %, поголів’я свиней зросло на 1,2 %.

 

Мале підприємництво

За інформацією Головного управління ДФС в області у сфері малого підприємництва функціонує 8365 малих підприємства. Станом на 01.12.2020 зареєстровано 51570 підприємців-фізичних осіб. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері малого бізнесу, сплатили до зведеного бюджету 3364,7 млн.грн. Їх частка у формуванні доходів зведеного бюджету становила 27,3 %.

 

 

Інвестиційні вкладення

У січні-вересні 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,7 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 39,5 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019 року.

Зменшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на промислових підприємствах на 66,8 %, підприємствах сільського, лісового та рибного господарства на 42,2 %. Натомість підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів забезпечено зростання капітальних інвестицій на 36,0 %, в будівельній індустрії приріст капітальних інвестицій становив 18,1 %, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 11,1 %.

У січні-червні 2020 року в області введено в експлуатацію 47,7 тис. м2 загальної площі житла, що на 34,5 % менше, ніж у січні-червні 2019 року.

У січні-листопаді 2020 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 1990,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 114,7 %.

Зовнішньоторговельний оборот області та іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-листопаді 2020 року становив 1364,5 млн. дол. США, в тому числі експортні поставки – 744,9 млн. дол. США (темп росту (зменшення) до січня-листопада 2019 року – 97,3%), імпортні поставки – 619,6 млн. дол. США (темп – 97,5%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне (125,3 млн. дол. США).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались підприємствами області із партнерами зі 127 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 30.09.2020 становив 234,6 млн. дол. США, що на 7,2% менше, ніж на початок 2020 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 30.09.2020 становив 197,4 дол. США.

Соціальна сфера

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-листопаді 2020 року становила 9633 грн., що на 10,3 % більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Реальна заробітна плата у січні-листопаді 2020 року збільшилася на 7,5 %.

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.12.2020 становила 59,3 млн. грн., що на 30,3 % більше, ніж на початок року, у тому числі на економічно активних підприємствах – 32,8 млн. грн. (на 13,3 % більше, ніж на початок року).

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2020 року становила 18,4 тис. осіб.