Промисловий комплекс

У Черкаській області діє близько 400 великих та середніх промислових підприємств, які здійснюють виробництво промислової продукції, на яких зайнято більше 50,0 тисяч працівників.

Черкащина знаходиться серед лідерів з виробництва мінеральних добрив, автобусів, фармацевтичної продукції та тканин.

За інформацією Головного управління статистики у Черкаській області за підсумками січня-листопада 2021 року індекс промислової продукції в області порівняно з відповідним періодом минулого року становив 97,9 % (показник по Україні – 101,3 %), що відповідає 17 місцю у рейтингу областей.

Протягом січня-листопада 2021 року в області спостерігалося зростання обсягів виробництва у порівнянні з січнем – листопадом 2020 року на підприємствах таких галузей:

  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 26,0 %;
  • машинобудування – на 10,3 %;
  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 1,9 %;
  • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічної діяльності – на 1,7 %;
  • виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,8 %.

Протягом січня-листопада 2021 року підприємствами Черкаської області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 83,8 млрд грн, що становить 2,6 % від загального обсягу реалізації продукції промисловості по Україні, що відповідає 10 місцю в рейтингу областей.

У січні-листопаді 2021 року в переробній промисловості реалізовано 83,5 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції по області.

З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є: виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 54,8 % продукції області; постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря – 14,6 %; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 5,8 %; виробництво основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів – 6,1 %

Серед промислових підприємств області найбільшу частку в обсягах реалізації промислової продукції мають: ПрАТ „Азот“, ТОВ „Юрія-ФАРМ“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ТОВ „ММ Пекеджінг Україна“, ПАТ „Черкаський автобус“, ТОВ „Укравіт сайенс парк“, ТОВ „Ергопак“.

Одним з головних пріоритетів роботи обласної державної адміністрації є збереження, відродження та подальше нарощення промислового потенціалу області.

Враховуючи виклики сьогодення, значної актуальності набуло питання ефективного використання наявного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу області та тих, які можуть бути залучені до виконання державного оборонного замовлення.

 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України щодо операцій з металобрухтом

Анонси