Промисловий комплекс

У Черкаській області діє понад 400 великих та середніх промислових підприємств, які здійснюють виробництво промислової продукції, де зайнято більше 49,0 тисяч працівників.

Черкащина знаходиться серед лідерів з виробництва мінеральних добрив, автобусів, фармацевтичної продукції та тканин.

За інформацією Головного управління статистики у Черкаській області за підсумками січня – травня 2021 року індекс промислової продукції в області порівняно з січнем – травнем 2020 роком становив 100,8 % (по Україні – 102,2 %),
що відповідає 13 місцю у рейтингу областей.

Протягом звітного періоду зростання обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах:

  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 22,4 %;
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,9 %;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 10,5% ;
  • машинобудування – на 10,3 %.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35,8 млрд  грн, що становить 2,7 % від загального обсягу реалізації продукції промисловості по Україні та відповідає 8 місцю в рейтингу областей.

У січні – травні 2021 року в переробній промисловості реалізовано 80,5 % від загальнообласного обсягу промислової продукції.

З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є:

  • виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 52,6% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області;
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 7,0 %;
  • виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6,1 %;
  • вироблення виробів з деревини виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 3,8 %.

Серед промислових підприємств області найбільшу частку в обсягах реалізації промислової продукції мають: ПрАТ „Азот“, ТОВ „Юрія-ФАРМ“,ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ТОВ „ММ Пекеджінг Україна“,ПАТ „Черкаський автобус“, ТОВ „Фабрика агрохімікатів“, ТОВ „Ергопак“.

Враховуючи виклики сьогодення, значної актуальності набуло питання ефективного використання наявного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу області та тих,  які можуть бути залучені до виконання державного оборонного замовлення.

Основні підприємства області, що виробляють продукцію для потреб армії: ПАТ „Укрп’єзо“ , ДП НВК „Фотоприлад“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ДП „Оризон-Навігація“.

Перелік промислових підприємств області (крім харчової промисловості): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DrGp3VNrg5BE3W0o8q27uUK_ciW3nuU9iEo5-GZ150s/edit#gid=0