Промисловий комплекс

У Черкаській області діє понад 400 великих та середніх промислових підприємств, які здійснюють виробництво промислової продукції, де зайнято більше 50,0 тисяч працівників.

Черкащина знаходиться серед лідерів з виробництва мінеральних добрив, автобусів, вантажних автомобілів, фармацевтичної продукції та тканин.

За інформацією Головного управління статистики у Черкаській області за підсумками 11 місяців 2020 року індекс промислової продукції в області порівняно з січнем-листопадом 2019 року становив 96 % (по Україні – 93,8 %),  що відповідає 10 місцю у рейтингу областей.

Зростання обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах:

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 9,3 %;

виготовлення  виробів  з  деревини,  виробництва  паперу  та  поліграфічної діяльності  – на 8,5 %;

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої  мінеральної  продукції – на 10,0 %.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 68,3 млрд грн, що становить 3,1 % від загального обсягу реалізації промислової продукції по Україні.

У січні – листопаді 2020 року в переробній промисловості реалізовано 86,0 % від загальнообласного обсягу промислової продукції.

З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є:

виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 58,1 % продукції області;

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 6,4 %;

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6,0 %;

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,7 %;

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 3,4 %.

Серед промислових підприємств області найбільшу частку в обсягах реалізації промислової продукції мають: ПрАТ „Азот“, ТОВ „Юрія-ФАРМ“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ТОВ „ММ Пекеджінг Україна“, ПАТ „Черкаський автобус“, ТОВ „Фабрика агрохімікатів“, ТОВ „Ергопак“.

Одним з головних пріоритетів роботи обласної державної адміністрації є збереження, відродження та подальше нарощення промислового потенціалу області.

Враховуючи виклики сьогодення, значної актуальності набуло питання ефективного використання наявного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу області та тих, які можуть бути залучені до виконання державного оборонного замовлення.

Основні підприємства області, що виробляють продукцію для потреб армії: ПАТ „Укрп’єзо“, ДП НВК „Фотоприлад“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ДП „Оризон-Навігація“.

Перелік промислових підприємств області (крім харчової промисловості):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DrGp3VNrg5BE3W0o8q27uUK_ciW3nuU9iEo5-GZ150s/edit#gid=0