Промисловий комплекс

У Черкаській області діє понад 400 великих та середніх промислових підприємств, які здійснюють виробництво промислової продукції, де зайнято більше 50,0 тисяч працівників.

Черкащина знаходиться серед лідерів з виробництва мінеральних добрив, автобусів, вантажних автомобілів, фармацевтичної продукції та тканин.

За інформацією Головного управління статистики у Черкаській області за підсумками січня–серпня 2020 року індекс промислової продукції в області порівняно з січнем–серпнем  2019 року становив 95,7 % (по Україні – 92,6 %), що відповідає 9 місцю у рейтингу областей.

Зростання обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах:

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 7,5 %;

виготовлення  виробів  з  деревини,  виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 7,3 %;

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої  мінеральної  продукції – на 11,7 %;

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд. грн, що становить 3,1 % від загального обсягу продукції промисловості по Україні.

Серед промислових підприємств області найбільшу частку в обсягах реалізації промислової продукції мають: ПрАТ „Азот“, ТОВ „Юрія-ФАРМ“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ТОВ „ММ Пекеджінг Україна“, ПАТ „Черкаський автобус“, ТОВ „Фабрика агрохімікатів“, ТОВ „Ергопак“.

Одним з головних пріоритетів роботи обласної державної адміністрації є збереження, відродження та подальше нарощення промислового потенціалу області.

Враховуючи виклики сьогодення, значної актуальності набуло питання ефективного використання наявного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу області та тих,  які можуть бути залучені до виконання державного оборонного замовлення.

Основні підприємства області, що виробляють продукцію для потреб армії: ПАТ „Укрп’єзо“ , ДП НВК „Фотоприлад“, ПрАТ „Черкаський шовковий комбінат“, ДП „Оризон-Навігація“.

 
Перелік промислових підприємств області (крім харчової промисловості)

Анонси