Екологія

1.Оцінка впливу на довкілля

Нормативна база

Повідомлення про плановану діяльність

Звіти з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Інформація про видані висновки з оцінки впливу на довкілля

2.Стратегічна екологічна оцінка

Новини

Нормативно-правова база

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування

3.Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області

4.Екологічний паспорт Черкаської області

5. Перелік суб’єктів господарювання, яким видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів другої і третьої груп.

6.Перелік суб’єктів господарювання області, яким зареєстровано декларації про відходи (постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2019 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи»)

7.Інформація щодо розвитку природно заповідного фонду

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на території Черкаської області

Перелік виданих дозволів на використання природних ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Перелік перспективних до заповідання територій

Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно заповідного фонду місцевого значення

8. Моніторинг стану довкілля Черкаської області.

Щомісячна інформація щодо стану довкілля області

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Черкаси

Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони (Черкаська)

9. Перелік підприємств-забруднювачів водних об’єктів Черкаської області.

10. Інформація про конкурси, наради, семінари.

11. Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки

12. Реєстр місць видалення відходів в Черкаській області

13. Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів в Черкаській області

14. Публічні закупівлі

15. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Анонси