Екологія

1.Оцінка впливу на довкілля

Нормативна база

Повідомлення про плановану діяльність

Звіти з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Інформація про видані висновки з оцінки впливу на довкілля

2.Стратегічна екологічна оцінка

Нормативно-правова база

Оприлюднення документів державного планування

3.Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області

4.Екологічний паспорт Черкаської області

5. Перелік суб’єктів господарювання, яким видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів другої і третьої груп.

7.Інформація щодо розвитку природно заповідного фонду

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на території Черкаської області

Перелік виданих дозволів на використання природних ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Перелік перспективних до заповідання територій

Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно заповідного фонду місцевого значення

8. Моніторинг стану довкілля Черкаської області.

Щомісячна інформація щодо стану довкілля області

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Черкаси

Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони (Черкаська)

9. Інформація про конкурси, наради, семінари.

10. Реєстр місць видалення відходів в Черкаській області

11. Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів в Черкаській області

12. Публічні закупівлі

13. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

14. Інтерактивна мапа сміттєзвалищ Черкащини

Анонси