Охорона здоров’я

Медична галузь Черкащини

За 9 місяців 2019 р. в області народилося 8027 дітей, що на 685 дітей менше, ніж за 9 місяців минулого року, показник народжуваності склав 6,4‰ (за 9 міс. 2019 р. народилося 8712 дітей або відповідно 6,9‰, 2019 р. – 11 508 або 9,2‰).

Станом на 30.09.2019 р. в області функціонує 263 лікувально-профілактичні заклади та їх відокремлені структурні підрозділи (9 місяців 2019 р. та 2019 р. – 256).  З них 239 установ надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (9 місяців 2019 р. та 2019 р. – 231).
Крім того, в області здійснюють діяльність 539 ФАПів (9 місяців 2019 р. та 2019 р. – 542).
На даний час організовані і активно діють 17 центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі ЦПМСД), до складу яких ввійшли 126 лікарських амбулаторій та 379 ФАПів (9 місяців 2019 р. та 2019 р. – 107 ЛА та 345 ФАПів).
Кількість лікарняних установ (з їх відокремленими структурними підрозділами) становить – 48 (9 місяців 2019 р. та 2019 р. – 54).
На даний час в області скорочено 441 ліжко. Забезпеченість ліжками становить 79,1 на 10 тис. населення (9 міс. 2019 р. – 10 312 – 82,6, 2019 р. – 10 243 або 82,6 на  10 тис. населення).
Продовжується активна робота по впорядкуванню мережі установ, в т.ч. госпітальної бази до нових, встановлених Кабінетом Міністрів, нормативів. Розроблені чіткі поетапні плани для кожного регіону.
Дещо зменшився дефіцит лікарських кадрів в лікувально-профілактичних закладах області і становить 1 493 фахівці (9 місяців 2019 р. – 1511, 2019 р. – 1514).
На кінець звітного періоду укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами майже на рівні порівняльного періоду минулого року і становить 73,68% (9 місяців 2015 р. – 73,56%, 2015 р. – 73,42%). По сільських адміністративних районах укомплектованість штатних лікарських  посад за звітний період має негативну  динаміку і становить 72,1%  (9 місяців 2015 р. – 71,9%, 2015 р. – 71,4%).
В амбулаторно-поліклінічних закладах за 9 місяців  зареєстровано понад 8 мільйонів відвідувань, що складає 6,8 на 1 жителя (9 міс. 2015 р. – 6,8, 2015 р. – 9,4).
В поліклінічних умовах зроблено 53 628 оперативних втручань або 429,7 на 10 тис. населення (9 міс. 2019 р. – 52 695  або 419,4, 2019 р. – 72 005 або 576,9).
В денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах проліковано 78 114 хворих  або 628,0 на 10 тис. населення (9 міс. 2019 р. – 76 351 або  609,7, 2019 р. – 105 330 або 846,9).
В стаціонарах вдома проліковано 62 948 хворих або 506,1 на 10 тис. населення (9 міс. 2019 р. – 64741 або 517,0, 2019 р. – 89 698 або 721,2).
Протягом 9 місяців поточного року в стаціонарах області проліковано 228 375 хворих або 18,4 на 100 жителів (9 міс. 2019 р. – 228 893 або 18,3,  2019 р. – 309 710 або 24.9).
В стаціонарних умовах за 9 місяців 2016 р. проведено 47 843 оперативних втручань або 383,3 на 10 тис. населення (9 міс. 2019 р. – 47 680 або 379,5, 2019 р. –  66 949 або 536,4).

Рада Черкаської обласної державної адміністрації з питань координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ

*Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації http://www.zdrav.ck.ua/

Анонси