Управління містобудування та архітектури

Місце знаходження:

18000, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 223, каб.202
тел./факс (0472)37-29-10, тел.37-73-80. факс (0472) 37-29-10,
E-mail:аrhitek.oda@ukr.net

 

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер  9:00-18:15
п’ятниця  9:00-17:00
обідня перерва 13:00-14:00

 

Керівництво управління та дні прийому громадян

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Дні та години
прийому
Телефон
ДМИТРЕНКО
Василь Іванович
Начальник управління
Вівторок
з 09.00 до 13.00
Середа
з 16.00 до 20.00
37-29-10
БОЛОТОВ
Віктор Сергійович
Заступник начальника управління – начальник відділу містобудівної діяльності
Понеділок
з 09.00 до 13.00
Четвер
з 15.00 до 18.00
37-73-80
ІВАНЧА
Дмитро Олександрович
Начальник відділу містобудівного кадастру  
54-12-33

 

Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Основні завдання управління:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції розвитку галузі містобудування та архітектури в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у:

 • підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі містобудування та архітектури;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації:

 • інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій    та робочих груп у межах своїх повноважень;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання й протидії корупції;

12) розглядає в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань у галузі містобудування та архітектури;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

16) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, у сфері містобудування та архітектури;

17) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

20) бере участь у вирішенні відповідно до вимог чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21) забезпечує захист персональних даних;

22) забезпечує підготовку рішень обласної ради щодо планування території на регіональному рівні;

23) організовує:

 • розроблення та подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
 • підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

24) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

25) здійснює моніторинг:

 • реалізації схеми планування території області;
 • стану розроблення, оновлення містобудівної документації на обласному та районному рівнях;
 • забудови та іншого використання території області;

26) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на обласному та районному рівнях;

27) забезпечує додержання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил під час реалізації затвердженої містобудівної документації;

28) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

29) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому чинним законодавством порядку;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

31) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

32) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

33) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території області в межах своїх повноважень;

34) контролює в установленому порядку діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень:

 • організації роботи, пов’язаної зі створенням та веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
 • здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням чинного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупинення у випадках, передбачених вимогами чинного законодавства, будівництва, що проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;
 • організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії, культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
 • вирішення відповідно до чинного законодавства спорів з питань містобудування;

35) координує діяльність:

 • уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;
 • суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • підприємств, установ та організацій, що виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

36) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

37) інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

38) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

39) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

40) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

41) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

42) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

43) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені чинним законодавством.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворена колегія в складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління, а також інших працівників управління.

До складу колегії входять також керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, інших установ, підприємств та організацій.

З метою професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації при управлінні розпорядженням облдержадміністрації утворена і постійно діє архітектурно-містобудівна рада.

Головою Ради є начальник управління.

Персональний склад Ради формується головою Ради з урахуванням пропозицій обласної організації Національної спілки архітекторів України та затверджується наказом начальника управління.

До сфери управління відносяться:

 • відділи містобудування та архітектури райдержадміністрацій;
 • комунальне проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство “Облархбюро” Черкаської обласної ради (м.Черкаси, вул. Хрещатик, 223, в.о. директора Головата Оксана Дмитрівна, т/ф.37-14-01, 37-35-03);
 • в межах делегованих повноважень – органи містобудування та архітектури міст обласного значення.

 

Органи містобудування та архітектури Черкаської області

Назва органу містобудування та архітектури, адреса
Робочий телефон
Посада
П.І.Б.
Управління містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації,
18000, м.Черкаси,
вул.Хрещатик, 223
т/ф 37-29-10
37-73-80
Начальник управління, головний архітектор області Заступник начальника управління Дмитренко
Василь Іванович Болотов
Віктор Сергійович
МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ:
Управління планування та архітектуриДепартамента містобудування та архітектури Черкаської міськради,18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 36
36-01-82
36-01-71
Начальник управління, головний архітектор міста Чернуха
Віталій Володимирович
Управління містобудування та архітектури Уманського міськвиконкому,20300, м.Умань,
вул.Коломенська,5
0244-5-20-28
5-24-75
Начальник управління, головний архітектор міста Лісаченко
Віктор Михайлович
Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста,20700, м.Сміла,
вул.Тельмана, 8
0233-4-05-13
4-30-81
4-45-58
Начальник управління, головний архітектор міста
Управління містобудування та архітектури Канівської міськради,19000, м.Канів, вул.О.Кошового, 11
0236-3-29-07
3-44-86
Начальник управління,
головний архітектор, міста
Черешнєв
Дмитро Миколайович
Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин виконкому Золотоніської міськради, 19700, м.Золотоноша,
вул.Шевченко,70
0237-5-22-95
Начальник управління, головний архітектор міста Веснін
Ігор Володимирович
Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Ватутінської міськради,20250, м. Ватутіне,
просп.Дружби,8
0240-6-21-16
Начальник відділу, головний архітектор міста Пилипенко
Олег Михайлович
РАЙОНИ:
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Городищенської райдержадміністрації,19500, м.Городище,
пл.Миру, 8
0234-2-20-45
fax 2-20-46
Начальник відділу, головний архітектор району Філоненко
Костянтин Олександрович
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Драбівської райдержадміністрації,19800, смт.Драбів,
вул.Леніна, 69
0238-3-05-45
fax 3-06-94
Начальник відділу, головний архітектор району Підстрела
Василь Оксентійович
Сектор будівництва, містобудування та архітектури Жашківської райдержадміністрації19200, Жашків,
вул.Макаренка, 2а
0247-6-07-01
Т.в.о. начальника сектора,
т.в.о. головного архітектора району
Ільченко
Олег Валерійович
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Звенигородської райдержадміністрації,20200, Звенигородка,
просп.Шевченка, 63

0240-2-19-30

Начальник відділу,головний архітектор району Захарченко
Ігор
Васильович
Відділ містобудування та архітектури Золотоніської райдержадміністрації,19700, Золотоноша,
вул.Новоселівська 1
0237-5-30-17
Начальник відділу,
головний архітектор району
Садимах
Тетяна Михайлівна 
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кам’янської райдержадміністрації,20800, м.Кам’янка,
вул.Декабристів, 5
0232-6-10-32
Начальник відділу,
головний архітектор району
Ткаченко
Олександр Миколайович
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту Канівської райдержадміністрації,19000, м.Канів,
вул.Леніна, 38-а
0236-3-23-86
Начальник відділу,
головний архітектор району
Скочко
Віталій Олександрович
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Катеринопільської райдержадміністрації,20500, м.Катеринопіль,
вул.Леніна,12
0242-2-21-04
Начальник відділу,
головний архітектор району
Клименко
Олег Леонтійович
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва  Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації,19400, м.Корсунь-Шевченківський,  вул.Червоноармійська, 9
0235-2-08-55

 

Начальник відділу,
головний архітектор району
Гранатирко
Валентин Іванович
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лисянської райдержадміністрації,19300, смт.Лисянка,
пл.Миру, 27
0249-6-20-33
Начальник відділу, головний архітектор району Карасевич
Володимир Степанович
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Маньківської райдержадміністрації,20100, смт.Маньківка,
вул.Леніна, 12
8-248-6-15-52

 

Начальник відділу, головний архітектор району Пашніна
Алла Іванівна
Сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури Монастирищенської райдержадміністрації,19100, м.Монастирище,
вул.Леніна, 121
0246-2-12-71
Завідувач сектора, головний архітектор району Шудра
Сергій Сергійович
Відділ містобудування та архітектури Смілянської райдержадміністрації,20700, м.Сміла,
вул.Свердлова, 117
0233-4-04-83
Начальник відділу, головний архітектор району Темченко
Наталія Олександрівна
Сектор містобудування та архітектури Тальнівської райдержадміністрації,20400, м.Тальне, вул. Соборна, 30б
0231-3-09-56

 

Завідувач сектора, головний архітектор району (вакансія)
Відділ архітектури та містобудування Уманської райдержадміністрації,20300, м.Умань,
вул.Залізняка, 2-а
0244-3-42-66

 

Начальник відділу, головний архітектор району Вербовська
Олена Богданівна 
Відділ містобудування,  архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури Христинівської райдержадміністрації,20000, м.Христинівка,
вул.Леніна, 30
0245-2-27-20

 

Начальник відділу,головний архітектор району Рябоконь
Іван Васильович
Відділ містобудування та архітектури Чигиринської райдержадміністрації20900, м.Чигирин,  вул.Б.Хмельницького, 26
0230-2-90-15
Начальник відділу,головний архітектор району Ворона
Юлія Анатоліївна
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чорнобаївської райдержадміністрації,19900, смт.Чорнобай,
вул.Леніна,152
0239-2-26-39
Начальник відділу, головний архітектор району Пономаренко
Іван Олександрович 
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Черкаської райдержадміністрації,18003, м.Черкаси,
вул.Енгельса,157
64-34-54
Начальник відділу, головний архітектор району Котетунов
Юрій Миколайович 
Сектор містобудування, архітектури та будівництва Шполянської райдержадміністрації,20600, м.Шпола,  вул.Пролетарська,60
0241-5-25-27
Завідувач сектора, головний архітектор району Яровенко
Олена Миколаївна

Інформація щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт 

Анонси