Черкащина інвестиційна

Черкаська область розташована у центральній частині України, в басейні середньої течії Дніпра.
Площа області становить 20,9 тис. кв. кілометрів, що становить 3,5 % території держави (18 місце по Україні).
Станом на 01.12.2015 чисельність населення складає 1 247,8 тис. осіб, з них 708,4 (56,7%) проживаєв міських поселеннях та 539,4(43,2%)– у сільській місцевості. Щільність населення області становить 60,3 чол./км2.

Корисні копалини:
Область багата на нерудні корисні копалини, передусім будівельні матеріали. Граніти різних типів зустрічаються в Городищенському, Корсунь-Шевченківському, Смілянському, Уманському та інших районах. Відомо близько 400 родовищ різних глин. Важливе значення мають бентонітові та палигорскітові глини, що залягають поблизу Дашуківки Лисянського району. Неподалік Мурзинець і Неморожі Звенигородського району, Новоселиці Катеринопільського району залягають високоякісні вогнетривкі глини – каоліни. Майже повсюдно поширені кварцеві піски.
Серед паливних ресурсів переважає буре вугілля та торф. Родовища бурого вугілля – Козацьке, Рижанівське, Юрківське у Звенигородському, Новоселицьке, Мокрокалигірське у Катеринопільському.
Рудні корисні копалини у вигляді осадових залізних руд зустрічаються у Канівському, Смілянському, Шполянському районах, корінних титанових – у Смілянському районі.
В області є понад 100 родовищ цегельно-черепичної сировини. У наявності значні запаси будівельних пісків та каменю, керамзитової сировини.
На Черкащині є значні запаси облицювального та будівельного каменю. Найбільш відомі родовища граніту – Старобабанське і Танське, продукція яких постачається далеко за межі області.
На території області розташоване унікальне за розмірами, якістю сировини та спектром застосування, найбільше в Україні Черкаське родовище бентонітових та палегорськітових глин, які є однією з важливих статей експортно-імпортних операцій на світовому ринку.
Черкащина має значні запаси вторинних каолінів, в її надрах є поклади бурого вугілля, торфу, бокситів. На межі Черкаської та Кіровоградської областей розташоване Болтиське родовище горючих сланців. Лівобережна частина області маєзначні запаси мінерально-лікувальних вод типу “Миргородська”, розвідане та експлуатується Звенигородське родовище радонових вод.

Рис.3. Карта об’єктів мінерально-сировинної бази Черкаської області

Клімат Черкаської області помірно-континентальний – м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, що є сприятливим для розвитку сільськогосподарського виробництва.
Із загальної площі Черкаської області (2091,6 тис. га) сільськогосподарські землі складають 1 486,9 тис. га. Із загальної площі сільськогосподарських земель сільськогосподарські угіддя становлять 1 450,8 тис. га (69,4% до загальної площі території). Землі лісогосподарського призначення займають 338,6 тис. га. Площа забудованих земель області складає 84,5 тис. га. Нараховується 15,5 тис. га відкритих земель без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом. Під водою знаходиться 135,8 тис. га. Відкриті заболочені землі становлять 30,4 тис. га.
У сформованому ґрунтовому покриві області переважають чорноземи типові та чорноземи сильно деградовані, які займають 53,7%, тому регіон має найбільше передумов для розвитку органічного агровиробництва.
В Черкаській області налічується 257 родовищ корисних копалин, у тому числі 250 місцевого та 7 загальнодержавного значення.
Ліси Черкащини відносяться переважно до рівнинних і входять  у лісостепову зону. В цілому клімат області сприятливий для зростання цілого ряду деревних та чагарникових порід, і, перш за все високопродуктивних дубових і соснових насаджень.
Черкаська область розташована в двох основних басейнах річок Дніпра та Південного Бугу: басейн річки Дніпро – 12,0 тис. км² та басейн річки Південний Буг – 8,9 тис. км². Густота річкової мережі добре розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2.
Найбільше водосховище – Кременчуцьке, загальною площею водного дзеркала 2 252 км2 і повною ємкістю 13,520 млн.м³, розташоване на річці Дніпро.
Природно-заповідний фонд області складає 527 територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
На державному обліку в області перебувають 9078 історичних пам’яток, з яких: 7169 археології, 1552 історії, 184 архітектури, 173 монументального мистецтва. Статус національних мають 93 пам’ятки, решта мають категорію пам’яток місцевого значення.
На Черкащині знаходяться 9 національних та державних історико-культурних і природних заповідників, а також Національний дендрологічний парк «Софіївка».

Транспортна інфраструктура
Розташування області в географічному центрі України на перетині міжнародних повітряних, транспортних автомобільних коридорів і великих залізничних вузлів та біля головної водної артерії країни, річки Дніпро, дає можливість для розвитку транспортної інфраструктури.
По території області проходять міжнародні транспортні коридори: «Крітський № 9», який співпадає з автомобільною дорогою М-05 (Е-95) Київ – Одеса, а також коридор «Балтійське море – Чорне море», який співпадає  з автомобільними дорогами М-05 Київ – Одеса і М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка.
Забезпеченість автодорогами на 100 м2території по області становить 293,6 км, при середньому показнику по Україні 280,5 км.
Показник щільності автомобільних доріг в області становить 0,29 км на 1 км2 площі, що більше,ніж в середньому по Україні (0,28 км на 1 км2 площі).

Рис.7. Карта автомобільних доріг Черкаської області

Станом на 01.01.2016  протяжність вулично-дорожньої мережі Черкаської області становить 19286,6 км, із них 13143,8 км – балансова протяжність вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах, протяжність автомобільних доріг загального користування – 6142,8км.
На території області послуги залізничного транспорту надають Шевченківська дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці та Козятинська і Дарницька дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.
Річковий транспорт є важливою галуззю економіки та має великі потенційні можливості в області, особливо в разі поєднання з іншими галузями транспорту (повітряний, автомобільний, річковий). В регіоні проходить 150 кілометрів експлуатаційних річкових судноплавних шляхів.
На жаль, повітряний транспорт області знаходиться в занепаді. Однак, протягом 2010 – 2014 років Черкаський аеропорт збережено, що дає можливість для повноцінного його відновлення. Технічні можливості злітно-посадкової смуги дозволяють приймати вантажні літаки класу ІЛ-76.

Енергетична сфера
Фактичне виробництво електроенергії за 2013 рік у Черкаській області склало 2,1млрд. кВт год. при споживанні 3,1 млрд. кВт год. Найбільша частка його припадає на Канівську ГЕС (55,7%), другим потужним підприємством є Черкаська ТЕЦ – 40,2%. Черкаська область відноситься до енергодефіцитних регіонів України.

Рис.8. Карта місце розташування енергогенеруючих потужностей Черкаської області

На сьогодні, існуюча система живлення регіону не відповідає вимогам надійності.
Черкаська область входить в п’ятірку областей України (разом з Вінницькою, Житомирською, Хмельницькою та Полтавською),в яких найбільше діючих малих ГЕС.
Починаючи з 2011 року, введено в дію 3 сонячних електростанції (СЕС). Також в області діють 6 когенераційних установок.

 

Економіка та підприємництво
За структурою економіки Черкаська область є аграрно-індустріальною. Частка промисловості у структурі валової доданої вартості становить 21,5% (з них 0,6% – добувна), частка сільського господарства – 23,8%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення й організація харчування – 12,1%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, інформація та комунікації – 7,1%.

Промисловий потенціал
Промисловість Черкащини представлена понад 550 основними підприємствами.У розрізі видів економічної діяльності основу промисловості області становить виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 48,2%, хімічних речовин та хімічної продукції – 20,7%, постачання електроенергії пари та кондиційованого повітря – 12,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 2,5%.
За підсумками 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 44,3 млрд. грн. (2,9% від загальнодержавних обсягів).
На Черкащині сформовано потужний потенціал харчової промисловості, яка представлена понад 80 основними підприємствами. В області виробляється майже третина (34%)від загальнодержавних обсягів м’яса птиці, майже 40% – лікеро-горілчаних виробів, 14% – сирів жирних.
Хімічна галузь займає провідне місце у виробництві мінеральних добрив у загальнодержавних обсягах:21% – сечовини (карбаміду), 31,1% – аміаку безводного. Виробничу діяльність у галузі здійснює 9 підприємств. Флагманом галузі є ПАТ «Азот», де зайнято понад 4,2 тисячі працівників, питома вага якого в обсягах реалізації складає майже 90%.
Протягом останніх років в області майже 40% промислового виробництва забезпечують чотири найбільших промислових підприємств: ПАТ «Азот»,
ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ПАТ «Черкасиобленерго».
Високий ступінь зношеності основних фондів у промисловості (від 40% до 90%) призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Водночас, на території Черкащини залишається значна кількість незадіяних площ, які можуть бути потенційним резервом для нарощування промислового потенціалу області.

Агропромисловий комплекс
Агропромисловий комплекс області має потенціал до зростання обсягів валової продукції сільського господарства, забезпечення населення якісними продовольчими товарами.
Аграрне виробництво здійснюють 835 сільськогосподарських підприємств, які обробляють 65% від загальної площі ріллі, 1208 фермерських господарств, які мають у користуванні більше 139 тис. га ріллі.
На одного мешканця області припадає 1,6 га сільськогосподарських угідь
і 1,1 га ріллі, а це на 64% більше, ніж в середньому по Україні.
Обсяги валової продукції сільського господарства за 2014 рік становить 14,7 млрд. грн. В структурі близько 40,5% припадає на тваринництво і 59,5% – на рослинництво
Для приймання урожаю зернових культур в області налічується 32 хлібоприймальні підприємства загальною місткістю близько 1,8 млн. тонн та зернові склади сільгосппідприємств, загальною місткістю 1,3 млн. тонн.
В той же час недостатнім є рівень розвитку інфраструктури аграрного сектору – овоче- фруктосховища, інфраструктура оптової торгівлі тощо.
Також, варто відзначити, що у Черкаській області наявний цілий ряд установ,що виконують наукові та науково-технічні роботи у сфері розвитку агропромислового комплексу.

Більш детальніше по Черкащину можна дізнатись на інвестиційному порталі Черкаської області (http://investincherkasyregion.gov.ua/)

Концепція створення Індустріального парку «ЗОЛОТОНОША»

Анонси