Концепція створення Індустріального парку «ЗОЛОТОНОША»

Відповідно до «Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року» створення індустріального парку є одним із стратегічних проектів регіону.
Індустріальні парки сприяють входженню до регіонів передових технологій, завдяки чому створюються нові робочі місця і зростають надходження до бюджетів усіх рівнів. Розвиток індустріальних парків дозволяє економічно, екологічно та естетично структурувати населені пункти.
Незважаючи на те, що  Черкаська область володіє значною кількістю  вільних приміщень і земельних ділянок на яких можлива реалізація інвестиційних проектів, проте готові земельні ділянки з підведеними усіма необхідними інженерними мережами – відсутні.
Протягом  цього року проведено територіальне  дослідження Черкаської області, з метою вибору найбільш оптимального місця розташування Індустріального парку. В результаті зазначеного дослідження обрано декілька суміжних земельних ділянок в м. Золотоноша, загальною площею 25 га. Золотоніська міська рада виявила ініціативу та проводить їх об’єднання в одну.
На цей час підготовлено концепцію індустріального парку «Золотоноша», яка відповідає вимогам Закон України «Про індустріальні парки», триває процедура інвентаризації земельних ділянок та внесення відповідних змін у Генеральний план міста Золотоноша, за результатами якої можливе збільшення площі ділянки. З наступним внесенням змін до концепції.
З огляду на зазначене, після підготовки відповідної земельної документації відбудеться подача документів у Міністерство економічного розвитку і торгівлі для включення його до Реєстру індустріальних парків України.
Наступник кроком буде проведення конкурсу для пошуку управляючої компанії індустріального парку.

Презентація індустріального парку «ЗОЛОТОНОША»

Концепція індустріального парку «ЗОЛОТОНОША»

Анонси