Звіт Про відстеження результативності регуляторного акта від 16.10.2012 № 304 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються у 2012 році для надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва у сфері зеленого туризму»

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.10.2012 № 304  «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються у 2012 році для надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва у сфері туризму».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин Черкаської обласної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта.

Реалізація даного напрямку фінансової підтримки полягає у сприянні формуванню конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 3 по 7 грудня 2012 року.

5. Тип відстеження.

Базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

Податкова звітність.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

– розмір надходжень до державного та  місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією даного регуляторного акта;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія даного регуляторного акта;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

– кількість реалізованих бізнес-ідей суб’єктів підприємництва у сфері туризму.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності РА.

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються у 2012 році для надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва у сфері зеленого туризму затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 16.10.2012 № 304 після проведення конкурсної комісії було укладено договори між переможцями конкурсу та Регіональним фондом підтримки підприємництва по Черкаській області на отримання фінансової підтримки. Кошти на надання фінансової підтримки перераховані з рахунку Головного управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації на рахунок Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області. Наразі проводиться перерахунок коштів на рахунки переможців конкурсної комісії. Як тільки кошти будуть перераховані, буде додатково проаналізовані визначені показники.

 

 

Перший заступник начальника

Головного управління                                                                                         Є.В. Калінічев

 

Анонси