Звіт про результати повторного відстеження результативності розпорядження облдержадміністрації від 15.06.2009 № 169 “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 23.10.2008 № 316”

1. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, власників гуртожитків та мешканців гуртожитків, а саме:

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

затвердження економічно обґрунтованої плати за послуги проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Черкаської області;

забезпечення беззбиткової роботи гуртожитків;

упередження необґрунтованого зростання розміру плати за проживання в гуртожитках та підвищення якості обслуговування;

уникнення соціальної напруги серед населення;

здійснення контролю за правильністю формування та застосування плати за вказані послуги;

забезпечення стабільності надходжень коштів до бюджету.

3. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 23.06.2010 до 01.08.2010 включно.

4. Тип відстеження

Повторне

5. Методи одержання результатів відстеження

З метою одержання результатів відстеження здійснювався аналіз звернень громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, матеріалів перевірок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській області, обласного територіального відділенням Антимонопольного комітету України, інформаційно-аналітичних матеріалів цінової ситуації, яка склалася на зазначеному ринку послуг, а також матеріалів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємств, на балансі яких є гуртожитки.

Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

встановлення економічно обґрунтованої плати за послуги проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах області;

забезпечення якісних послуг та беззбиткова робота гуртожитків.

Даним регуляторним актом запроваджено граничну плату за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, з урахуванням витрат на комунальні послуги, розмірі:

160 гривень зав ліжко-місце за місяць з урахуванням ДВ для гуртожитків ЧД ЖПП “Житлосервіс”;

120 гривень ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ для інших гуртожитків.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота гуртожитків, якість послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету за проживання за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах.

Контрольно – ревізійним управлінням в Черкаській області у 2010 році проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Черкаського державного житлово-побутового підприємства “Житлосервіс”.

За результатами ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 109,93 тис.грн., які під час ревізії відшкодовано в повному обсязі.

Так, в порушення ст.5 Закону України від 01.07.1993 № 3356 “Про колективні договори і угоди” та п.8 розподілу 4 “Оплата праці” Колективних договорів Підприємства на відповідні роки, працівникам Підприємства проводилось нарахування та виплата надбавки (доплата) за складність в той час, як виплата такої допомоги не передбачена умовами вищевказаних Колективних договорів. Зазначене призвело до незаконного нарахування та виплати доплати за складність працівникам Підприємства на загальну суму 80,29 тис.грн., і як наслідок зайвого перерахування коштів до державних цільових фонців на суму 29,64 тис.грн.

Разом з тим, ревізією встановлено, що основним джерелом доходів Підприємства є здача в оренду ліжко-місць у гуртожитках для одинаків, які знаходяться на балансі Підприємства. Однак, існуючий тариф, встановлений розпорядженням обласної державної адміністрації від 15.06.2009 №165 (у розмірі 160,0 грн), не покриває фактичні витрати Підприємства, що призводить до його збиткової діяльності

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження облдержадміністрації “Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які не перебувають у сімейних відносинах” маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість послуг.

За даними підприємств які мають на балансі гуртожитки, підвищення у 2009, 2010 роках рівня мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій призводить до збиткової діяльності гуртожитків.

 

Начальник Головного управління
А.О. Костенко

Анонси