Звіт про результати повторного відстеження результативності розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.2009 № 295 “Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) та устаткування”

1. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття розпорядження є:

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, якою облдержадміністрації надані повноваження установити норматив рентабельності у розмірі не вище 20 відсотків за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та /або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

стабілізація та поліпшення цінової ситуації на споживчому ринку;

посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи;

упорядкування та контроль ціноутворення в галузі орендних відносин у сфері торговельної діяльності;

створення прозорих умов при встановленні орендодавцями плати за оренду торгових приміщень (площ) та устаткування на ринках.

До запровадження даного розпорядження значною мірою відбувалося  необґрунтоване зростання плати за орендовані торгові приміщення (площі) та інші послуги, які надаються суб’єктам господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Така ситуація негативно впливала на фінансовий стан підприємств торгівлі, які, в свою чергу, вимушені були збільшувати розмір торговельних націнок, відповідно зростали роздрібні ціни на товари, в тому числі і на продукцію першої необхідності.

Дане питання було врегульоване шляхом запровадження державного регулювання цін.

3. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 25.10.2010 до 21.11.2010 включно.

4. Тип відстеження

Повторне

5. Методи одержання результатів відстеження

Повторне відстеження нормативного акту здійснювалося на підставі аналізу звернень громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, даних перевірок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській області, врахування пропозицій райдержадміністрацій, міськвиконкомів, облспоживспілки.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для проведення відстеження результативності регуляторного акту узагальнювалися та аналізувалися дані органів статистики, чинна законодавча та нормативно-правова база у сфері ціноутворення, торговельної діяльності та орендних відносин.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Запровадження державного регулювання цін на послуги з оренди торгових приміщень (площ) та устаткування сприяло стабілізації цін на споживчому ринку товарів та послуг, з одночасним  збільшенням товарообігу та збереженню робочих місць.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на процес стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області, а також сприятиме збереженню соціальної захищеності населення від цінових сплесків.

Відповідно до плану роботи на 2010 рік, Держцінінспекцією проводилися перевірки вартості оренди торгових місць та послуг, в частині правомірності встановлення їх розміру, на КП Золотоніський міський ринок, ПП Пушинка(вул. Енгельса, 112), ПСК “Пасаж-1 ЧОСС”, ПСК “Центральний ринок ЧОСС”, ТОВ “Соил”, Смілянському колгоспному ринку ОСС, Уманському колгоспному ринку, ПСК “Городищенський ринок”, ринку м.Черкаси та ВАТ “Будинок торгівлі”. Результати перевірок розглянуті на комісії облдержадміністрації з питань цін і ціноутворення, де члени комісії та запрошені на неї висловили свою думку щодо доцільності запровадження розпорядження облдержадміністрації від 15.10.2009 № 295 “Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) та устаткування” та прийняли рішення залишити його без змін. Дія зазначеного вище розпорядження сприяє здійсненню контролю за ціновою ситуацією в області.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності.

Вжиті заходи позитивно впливають на процес стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області, а також сприяють збереженню соціальної захищеності населення від цінових сплесків.

Встановлений граничний рівень нормативу рентабельності в розмірі не вище 20 відсотків дозволив забезпечити цінову стабільність на ринку оренди торгових приміщень та площ.

За рахунок запровадження державного регулювання  було досягнуто цінову стабільність на певний перелік товарів та послуг, збереження робочих місць на підприємствах торгівлі, які потерпають від необґрунтованого зростання орендної плати. 

 

Начальник Головного управління
А.О.Костенко

Анонси