Звіт Про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту від 30.11.2011 № 361 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав»

1. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку і торгівлі.

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою цього акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

 

– виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

–  встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

–  стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

– якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

– збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

– отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

 

3. Строк виконання відстеження

21.01.2013-28.03.2013

4. Тип відстеження

Повторне.

5. Метод одержання результатів відстеження

Результати фінансово-господарської діяльності бюро технічної інвентаризації області за період дії розпорядження (січень-вересень 2012 року), результати обговорень, використання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ціноутворення, здійснення порівняльного аналізу.

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також cпособи одержання даних

 

Діюче законодавство в сфері ціноутворення та результати фінансово-господарської діяльності бюро технічної інвентаризації області,  статистична звітність, дані результатів перевірки Державної фінансової інспекції у Черкаській області та Черкаського обласного територіального Антимонопольного комітету України.

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

В області послуги, пов’язані з інвентаризацією нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав надає комунальне підприємство „Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації“ (далі – КП„ЧОБТІ“).

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства за період дії вказаного регуляторного акта показав, що доходи, отримані вказаним суб’єктом господарювання виходячи із визначеної розпорядженням вартості робіт (послуг), перевищують понесені фактичні витрати на їх виконання (надання). Як наслідок, за підсумками роботи за 9 місяців 2012 року отримано прибуток більше 50,0 тис.грн. Аналіз прогнозних показників свідчить, що підприємство не очікує отримати збитки за підсумками господарської діяльності до кінця поточного року.

Таким чином, підприємством забезпечено прибуткову діяльність за період дії розпорядження. Частина прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств, направлено на розвиток матеріально-технічної бази, що дало можливість покращити якість послуг, які надаються замовникам.

Крім того, у жовтні-листопаді 2012 року працівниками Черкаського обласного територіального відділення антимонопольного комітету було проведено планову перевірку КП «ЧОБТІ». При вибірковій перевірці інвентарних справ за 2010-2012 роки встановлені випадки завищення вартості послуг підприємства та отримано докази сплати споживачами коштів за послуги, які ними не замовлялись.

За результатами перевірки розглянуто справу щодо порушення
КП «ЧОБТІ» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді встановлення підприємством для споживачів економічно необґрунтованої вартості послуг з державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна і пов’язані з цим роботи з технічної інвентаризації в межах Черкаської області, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

За результатами розгляду справи на КП «ЧОБТІ» накладено штраф, який сплачено до Державного бюджету України.

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Завдяки запровадженому даним розпорядженням регулюванню вдалося:

  • здійснювати контроль за правильністю формування та застосування тарифів на вказані послуги;   
  • встановити економічно обґрунтовані  тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію;
  • забезпечити урегульованість тарифів на вказані послуги;
  • забезпечити беззбиткову діяльність суб’єктів господарювання;
  • пов’язати зміни витрат із обсягами виконаних робіт.

 

Враховуючи, що підприємство працює прибутково, відсутні звернення БТІ, підприємств, організацій та громадян щодо перегляду розміру тарифу, вважаємо за доцільне продовжити дію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2011  № 361 „Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав“, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Черкаській області 20.12.2011 за № 35/1593.

 

 

 

 

Директор Департаменту економічного

розвитку і торгівлі обласної

державної адміністрації                                                                                                        А. Костенко

Анонси