Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта облдержадміністрації від 15.06.2009 № 163“Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 29.12.2007 № 464”

1. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття розпорядження є забезпечення стабільності і прозорості формування оптово-відпускних та роздрібних цін на продовольчу групу товарів, досягнення збалансованої системи цін на продовольчих ринках області.

Цілі державного регулювання – забезпечення соціального захисту населення від необґрунтованого завищення цін на продукти харчування та створення умов для доступності зазначених ресурсів всім верствам населення.

3. Строк виконання відстеження

Відстеження здійснювалося з 01.07.2010 до 01.09.2010 включно.

4.Тип відстеження

Повторне.

5. Методи повторного відстеження, способи одержання даних

Відстеження результативності зазначеного розпорядження здійснювалося шляхом вивчення громадської думки, здійснення Державною інспекцією з контролю за цінами в області та обласним Територіальним відділенням Антимонопольного комітету постійного моніторингу оптово-відпускних цін, середніх роздрібних цін та рівнів торговельних надбавок на основні продовольчі товари.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Зазначений проект розпорядження з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті. У повідомленні про оприлюднення вказані контактні телефони, поштова і електронна адреси для надання пропозицій або зауважень.

Поряд з цим ступінь результативності розпорядження визначають показники моніторингів рівнів цін на споживчому ринку та результати перевірок, які проводяться контролюючими органами з питань дотримання дисципліни цін.

Оцінка ефективності дії цього регуляторного акту здійснювалася шляхом проведення відповідного статистичного аналізу по підприємствах області за рік з моменту набрання ним чинності.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності даного регуляторного акту є: врегулювання питань щодо обмеження рівня торговельної надбавки на продовольчі товари, які мають соціально-важливе значення, забезпечення населення цими товарами за доступними цінами, уникнення порушень державної дисципліни цін та дестабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області.

Контроль за додержанням вимог зазначеного регуляторного акту здійснює, згідно з повноваженнями, Державна інспекція з контролю за цінами в області.

Протягом 2010 року здійснено204 перевірки дотримання суб’єктами господарювання.

Порушення встановлені у 183 випадках, що складає 89,7% до загальної кількості перевірених суб’єктів господарювання.

До порушників застосовано економічні санкції на суму 57309,9 тисяч гривень, в тому числі штрафні санкції у розмірі 38206,6 тисяч гривень. За допущені порушення державної дисципліни цін до 40 посадових осіб застосовано адмінстягнення на суму 3400,00 гривень.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Проект розпорядження голови облдержадміністрації розроблено на виконання повноважень наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 з метою врегулювання питань щодо обмеження рівня торговельної надбавки на продовольчі товари, які мають соціально-важливе значення, забезпечення населення цими товарами за доступними цінами, уникнення порушень державної дисципліни цін та дестабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області.

З прийняттям запропонованого розпорядження контролюючі органи отримали змогу і підстави контролювати встановлені торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на основні продовольчі товари.

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні, тому, що в іншому випадку це не відповідатиме вимогам діючого законодавства щодо виконання облдержадміністрацією повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України.

 

Начальник Головного управління
А.О.Костенко

Анонси