Звіт про результати періодичного відстеження розпорядження облдержадміністрації від 02.06.2005 № 238“Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 09.01.98 № 14

1. Виконавець заходів з відстеження:

Головне управління економіки Черкаської облдержадміністрації

2. Цілі прийняття розпорядження.

Реалізація політики ціноутворення в області на ринку дитячого харчування шляхом обмеження граничним рівнем рентабельності та торговельної надбавки.

Доступність придбання дитячого харчування всіма верствами населення області.

Недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування.

3. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження здійснювалося з 19.11.2009 р. до 07.03.2010 р. включно.

4. Тип відстеження.

Періодичне

5. Методи одержання результатів відстеження.

Періодичне відстеження результативності зазначеного розпорядження здійснювалося шляхом вивчення громадської думки, статистичних даних, перевірок Державної інспекції з контролю за цінами в Черкаській області, обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – показники діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на ринку дитячого харчування області.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Показником результативності є запобігання необґрунтованому зростанню цін на імпортовані та вітчизняні продукти дитячого харчування за рахунок штучного завищення торговельних надбавок.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Розпорядженням облдержадміністрації передбачено регулювання цін на дитяче харчування шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки на продукцію вітчизняного виробництва, що реалізується населенню області, у відсотках до ціни виробника, а у разі придбання її за цінами нижче оптових, оптово-відпускних цін заводів виробників –до ціни закупки, для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у таких розмірах: консерви дитячого харчування до 15; сухі, рідкі і пастоподібні молочні та молочнокислі продукти дитячого харчування до 15; харчові концентрати дитячого харчування до 15; овочеві та фруктово-ягідні консерви дитячого харчування до 25.

Перевірками Державної інспекції з контролю за цінами
в Черкаській області встановлено, що протягом 2009-2010 року мали факти застосовування торговельних надбавок на дитяче харчування понад установлений граничний розмір. Здійснено 4 перевірки, порушення встановлено в 2 випадках. В одному випадку застосовано адміністративне стягнення на 1 особу. Сума економічних санкцій склала 1158 гривень. Прийняття зазначеного розпорядження облдержадміністрації забезпечило доступність придбання дитячого харчування всіма верствами населення області, недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування.

З огляду на вище вказане, можна зробити висновок про доцільність подовження дії зазначеного розпорядження.

 

Начальник Головного управління
А.О. Костенко

Анонси