Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту від 24.07.2009 № 207

1. Вступ

Розпорядження  голови облдержадміністрації  “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2009 № 207” прийнято згідно  із постановою  постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, щодо запровадження державного регулювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок та олію.

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

Цілі прийняття розпорядження – зміни, внесені зазначеною урядовою постановою, зобов’язують суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації продовольчих товарів, декларувати зміни оптово-відпускних цін на зазначені продовольчі товари у разі, коли такі зростають протягом місяця на 1 відсоток, та недопущення необґрунтованого зростання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.

Зазначені суб’єкти господарювання повинні попередити про зміни оптово-відпускних цін обласну державну адміністрацію та подати відповідні документи, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 „Про затвердження Порядку декларування зміни опто-во-відпускних цін на продовольчі товари”,  за десять днів до їх впроваджен-ня.
2. Метод одержання результатів відстеження результативності
Через декларування зміни оптово-відпускних цін буде досягнута цінова  стабільність на ринку м’ясомолочної продукції, ринку борошна та хліба, що позитивно вплине на інфляційні процеси в регіоні.
Запровадження державного регулювання дозволить встановлювати об-ґрунтовані оптово-відпускні ціни на товари м’ясомолочної галузі, а також хліба і хлібобулочних виробів. У відповідності до постанови Кабінету Мініс-трів України від 17.10.2007 № 1222 суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації зазначених продовольчих товарів, будуть декларувати зміни їх оптово-відпускних цін.
Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження резуль-тативності регуляторного акту, передбачається проведення повторного та пе-ріодичного відстежень результативності регуляторного акту, аналітичні до-слідження на підставі статистичних даних.

Разом цим, у відповідності до чинного законодавства, органи контролю за цінами матимуть можливість періодично здійснювати контрольні та на-глядові функції по дотриманню підприємствами вимог даного нормативно-правового акту. Запровадження даного регуляторного акту надасть можливість стабілізувати цінову ситуацію на регіональному продовольчому ринку та сприяти стриманню безпідставного зростання цін, тобто зміна оптово-відпускної ціни буде здійснюватись лише за умов що не залежать від господарської діяльності підприємств.

3. Аналіз результатів відстеження результативності
Метою прийняття даного регуляторного акту є забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання при одночасному недопущенні різкого безпідставного зростання цін.

Аналізом вигод та витрат від запровадження регуляторного акту визначено переважність показників в частині вигідності, і в першу чергу, в сфері інтересів держави і громадян.

4. Висновки та рекомендації

Господарським кодексом України визначено, що господарська діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва здійснюється з метою одержання економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Застосування запропонованих методів і умов ціноутворення забезпечуватиме підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку даної продукції, та уповільнить темпи зростання споживчих цін. 

 

Начальник Головного управління                                             А.О.Костенко

Анонси