Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування»

1. Вступ

Розпорядження  облдержадміністрації  від 23.08.2011 № 269 “Про встановлення граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування прийнято згідно  із постановою  постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, щодо запровадження державного регулювання граничних рівнів торговельних надбавок на дитяче харчування вітчизняного та іноземного виробництва, що реалізується населенню області, у відсотках до оптової ціни виробника (митної вартості), а у разі його придбання за цінами, нижчими від оптової або митної вартості – до ціни закупки, для всіх суб’єктів господарювання незалежно від організаційно – правової форми і форми власності у таких розмірах:

консерви дитячого харчування  –  не вище ніж 15 відсотків;

сухі, рідкі і пастоподібні молочні та молочнокислі продукти дитячого харчування – не вище ніж 15 відсотків;

харчові концентрати дитячого харчування  – не вище ніж 15 відсотків;

овочеві та фруктово – ягідні консерви дитячого харчування – не вище ніж 25 відсотків.

Перерозподіл торговельних надбавок між оптовими і роздрібними підприємствами торгівлі  здійснюється за домовленістю сторін у межах граничних торговельних надбавок.

 Граничний рівень рентабельності виробництва дитячого харчування підприємствами області у розмірі не вище ніж 10 відсотків.

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

Цілі прийняття розпорядження

Реалізація політики ціноутворення в області на ринку дитячого харчування шляхом обмеження граничним рівнем рентабельності та торговельної надбавки.

Доступність придбання дитячого харчування всіма верствами населення області.

Недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування.

2. Метод одержання результатів відстеження результативності
Показники діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на ринку дитячого харчування області.

3. Аналіз результатів відстеження результативності
Метою прийняття розпорядження є виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 ”Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами та доповненнями) в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін, недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування, забезпечення соціального захисту населення та доступності дитячого харчування для всіх верств населення.

4. Висновки та рекомендації

Впровадження даного регуляторного акта позитивно впливає на цінову ситуацію на ринку дитячого харчування, сприяє захисту малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін на нього, доступності його придбання.

 

Начальник Головного управління                                         А.О. Костенко

Анонси