Як познайомитися з WCAG (коротка довідка)

 • Рекомендації щодо забезпечення доступності вебвмісту Веб-стандарт — WCAG 2.2WCAG 2.1WCAG 2.0
 • Методи впровадження WCAG 2
 • Розуміння допоміжної інформації WCAG 2

Довідкову інформацію про ці ресурси можна знайти в Огляді WCAG та документах WCAG 2. Для отримання важливої інформації про методи дивіться Розуміння технік для критеріїв успіху WCAG.

Принцип 1 – Сприймається

Інформація та компоненти інтерфейсу користувача повинні бути презентабельними для користувачів так, як вони можуть їх сприймати.

Настанова 1.1 – Текстові альтернативи

Запропонуйте текстові альтернативи для будь-якого нетекстового вмісту, щоб його можна було змінити на інші форми, які потрібні людям, як-от великий шрифт, шрифт Брайля, мовлення, символи або простішу мову.

1.1.1 Нетекстовий контент

Рівень А

Весь нетекстовий контент, який пропонується користувачеві, має текстову альтернативу, яка служить еквівалентній меті, за винятком ситуацій, перелічених нижче.

 • Елементи керування, вхідні дані: Якщо нетекстовий вміст є елементом керування або приймає введені користувачем дані, то він має назву, яка описує його призначення. (Див. Критерій успіху 4.1.2, щоб дізнатися про додаткові вимоги до елементів керування та вмісту, який приймає введення користувача.)
 • Часові медіа: Якщо нетекстовий контент є медіафайлом, заснованим на часі, то текстові альтернативи принаймні забезпечують описову ідентифікацію нетекстового контенту. (Додаткові вимоги до носіїв див. у Керівництві 1.2.)
 • Тест: Якщо нетекстовий контент є тестом або вправою, яка була б недійсною, якби була представлена в тексті, тоді текстові альтернативи принаймні забезпечують описову ідентифікацію нетекстового вмісту.
 • Сенсорні: Якщо нетекстовий контент в першу чергу призначений для створення специфічного чуттєвого досвіду, то текстові альтернативи принаймні забезпечують описову ідентифікацію нетекстового контенту.
 • КАПЧА: Якщо мета нетекстового контенту полягає в тому, щоб підтвердити, що доступ до контенту здійснюється людиною, а не комп’ютером, то надаються текстові альтернативи, які ідентифікують і описують мету нетекстового контенту, а також надаються альтернативні форми CAPTCHA, що використовують режими виведення для різних типів сенсорного сприйняття, щоб пристосуватися до різних обмежень.
 • Оформлення, форматування, невидимка: Якщо нетекстовий контент є чистою прикрасою, використовується лише для візуального форматування або не представлений користувачам, то він реалізується таким чином, що його можна проігнорувати за допомогою допоміжних технологій.

Настанова 1.2 – Часові медіа

Запропонуйте альтернативи для медіа, заснованих на часі.

1.2.1Лише аудіо та відео (попередньо записано)

Рівень А

Для попередньо записаних аудіофайлів і попередньо записаних відеофайлів виконуються наведені нижче дії, за винятком випадків, коли аудіо або відео є альтернативою мультимедійному засобу для тексту та мають чітке позначення як таке.

 • Лише попередньо записане аудіо: Пропонується альтернатива для мультимедійних даних, заснованих на часі, яка представляє еквівалентну інформацію для попередньо записаного аудіоконтенту.
 • Лише попередньо записане відео: Пропонується альтернатива для мультимедійних даних, заснованих на часі, або звукова доріжка, яка надає еквівалентну інформацію для попередньо записаного відеоконтенту.

1.2.2 Субтитри (попередньо записані)

Рівень А

Субтитри надаються для всього попередньо записаного аудіоконтенту на синхронізованих носіях, за винятком випадків, коли носій є альтернативним для тексту та має чітке маркування

1.2.3 Аудіоопис або альтернативний мультимедійний контент (попередньо записаний)

Рівень А

Для синхронізованих медіафайлів передбачена альтернатива для мультимедійного або аудіоопису попередньо записаного відеоконтенту, за винятком випадків, коли носій є медіаальтернативою тексту і чітко позначений як такий.

1.2.4 Субтитри (наживо)

Рівень АА

Субтитри надаються для всього аудіоконтенту в прямому ефірі в синхронізованих медіа.

1.2.5 Аудіоопис (попередньо записаний)

Рівень АА

Аудіоопис надається для всього попередньо записаного відеоконтенту на синхронізованих носіях.

1.2.6 Мова жестів (попередньо записано)

Рівень ААА

Переклад жестовою мовою надається для всього попередньо записаного аудіоконтенту на синхронізованих носіях.

1.2.7 Розширений аудіоопис (попередньо записаний)

Рівень ААА

Якщо паузи в аудіо на передньому плані недостатні для того, щоб звукові описи могли передати зміст відео, розширений аудіоопис надається для всього попередньо записаного відеовмісту на синхронізованих носіях.

1.2.8 Медіа-альтернатива (попередньо записано)

Рівень ААА

Альтернатива для мультимедіа на основі часу надається для всіх попередньо записаних синхронізованих носіїв і для всіх попередньо записаних відеоносіїв.

1.2.9 Лише аудіо (наживо)

Рівень ААА

Пропонується альтернатива для мультимедій, заснованих на часі, яка представляє еквівалентну інформацію для аудіоконтенту в прямому ефірі.

Настанова 1.3 – Адаптивність

Створюйте контент, який можна подати різними способами (наприклад, простіше верстка) без втрати інформації чи структури.

1.3.1 Інформація та зв’язки

Рівень А

Інформація, структура і зв’язки, що передаються за допомогою презентації, можуть бути програмно визначені або доступні в тексті.

1.3.2 Змістовна послідовність

Рівень А

Коли послідовність, в якій подається зміст, впливає на його значення, можна програмно визначити правильну послідовність читання.

1.3.3 Сенсорні характеристики

Рівень А

Інструкції, надані для розуміння та експлуатації вмісту, не покладаються виключно на сенсорні характеристики компонентів, такі як форма, колір, розмір, візуальне розташування, орієнтація або звук.

Примітка 1: Вимоги, пов’язані з кольором, наведено в Методичних рекомендаціях 1.4.

1.3.4 Орієнтації

Рівень АА (Додано в 2.1)

Вміст не обмежує перегляд і роботу однією орієнтацією дисплея, наприклад книжковою або альбомною, за винятком випадків, коли певна орієнтація дисплея є обов’язковою.

1.3.5 Визначте мету введення

Рівень АА (Додано в 2.1)

Призначення кожного поля введення, що збирає інформацію про користувача, може бути програмно визначено

1.3.6 Визначте мету

Рівень AAA(Додано в 2.1)

У контенті, реалізованому за допомогою мов розмітки, призначення компонентів інтерфейсу користувача, піктограм і областей може бути програмно визначено.

Настанова 1.4 – Розрізняти

Полегшення перегляду та прослуховування контенту користувачами, зокрема відокремлення переднього та заднього планів.

1.4.1 Використання кольору

Рівень А

Колір не використовується як єдиний візуальний засіб передачі інформації, що вказує на дію, спонукає до реакції або виділяє візуальний елемент.

Примітка 1: Цей критерій успіху стосується саме сприйняття кольору. Інші форми сприйняття розглядаються в Настанові 1.3, включаючи програмний доступ до кольору та інше візуальне кодування презентації.

1.4.2 Керування звуком

Рівень А

Якщо будь-який звук на веб-сторінці відтворюється автоматично протягом більше 3 секунд, доступний механізм для призупинення або зупинки звуку, або механізм для регулювання гучності звуку незалежно від загального рівня гучності системи.

1.4.3 Контрастність (мінімальна)

Рівень АА

Візуальне представлення тексту та зображень тексту має коефіцієнт контрастності не менше 4,5:1

1.4.4 Зміна розміру тексту

Рівень АА

За винятком підписів і зображень тексту, розмір тексту можна змінити без допоміжних технологій до 200 відсотків без втрати вмісту або функціональності.

1.4.5 Зображення тексту

Рівень АА

Якщо використовувані технології дозволяють досягти візуального представлення, то для передачі інформації використовується текст, а не зображення тексту, за винятком:

1.4.6 Контрастність (покращена)

Рівень ААА

Візуальне представлення тексту та зображень тексту має коефіцієнт контрастності не менше 7:1,

1.4.7 Низький фоновий звук або його повна відсутність

Рівень ААА

Для попередньо записаного аудіоконтенту, який (1) містить переважно мовлення на передньому плані, (2) не є аудіо капчею чи аудіологотипом і (3) не є вокалізацією, призначеною переважно для музичного вираження, як-от співу чи читання репу.

1.4.8 Візуальна презентація

Рівень ААА

Для візуального представлення блоків тексту доступний механізм.

1.4.9 Зображення тексту (без винятку)

Рівень ААА

Зображення тексту використовуються лише для чистого декорування або там, де певне представлення тексту має важливе значення для інформації, що передається.

Примітка 1: Логотипи (текст, який є частиною логотипу або назви бренду) вважаються важливими.

1.4.10 Перекомпонування

Рівень АА(Додано в 2.1)

Контент може бути представлений без втрати інформації або функціональності, і не вимагаючи прокрутки в двох вимірах

1.4.11 Контрастність без тексту

Рівень АА (Додано в 2.1)

Візуальне представлення наступних кольорів має коефіцієнт контрастності принаймні 3:1 із сусідніми кольорами

1.4.12 Інтервал між текстом

Рівень АА (Додано в 2.1)

У вмісті, реалізованому за допомогою мов розмітки, які підтримують такі властивості стилю тексту, не відбувається втрати вмісту або функціональності шляхом встановлення всіх наведених нижче параметрів і зміни жодної іншої властивості стилю

1.4.13 Контент при наведенні курсора або зосередженні

Рівень АА (Додано в 2.1)

Якщо отримання, а потім видалення вказівника, наведення курсора або фокусування клавіатури призводить до того, що додатковий вміст стає видимим, а потім прихованим, виконуються наведені нижче дії.

Принцип 2 – Працездатність

Компоненти інтерфейсу користувача та навігація мають бути працездатними.

Настанова 2.1 – Доступність клавіатури

Зробіть усі функції доступними з клавіатури.

2.1.1 Клавіатура

Рівень А

Уся функціональність контенту працює через інтерфейс клавіатури, не вимагаючи конкретних таймінгів для окремих натискань клавіш, за винятком випадків, коли базова функція вимагає введення, яке залежить від шляху руху користувача, а не лише від кінцевих точок.

Примітка 1: Цей виняток стосується базової функції, а не техніки введення. Наприклад, якщо для введення тексту використовується рукописний текст, техніка вводу (рукописний текст) вимагає введення, що залежить від шляху, а базова функція (введення тексту) – ні.

Примітка 2: Це не забороняє і не повинно перешкоджати наданню введення за допомогою миші або інших методів введення на додаток до роботи з клавіатурою.

2.1.2 Немає пастки клавіатури

Рівень А

Якщо фокус клавіатури можна пересунути до компонента сторінки за допомогою інтерфейсу клавіатури, фокус можна пересунути з цього компонента за допомогою лише інтерфейсу клавіатури, і, якщо для цього потрібно більше, ніж незмінені клавіші зі стрілками чи табуляцією або інші стандартні методи виходу, користувачеві буде повідомлено про спосіб переміщення фокуса.

Примітка 1: Оскільки будь-який контент, який не відповідає цьому критерію успіху, може перешкоджати можливості користувача використовувати всю сторінку, весь вміст на веб-сторінці (незалежно від того, чи використовується він для інших критеріїв успіху, чи ні) повинен відповідати цьому критерію успіху. Дивись Вимога відповідності 5: Невтручання.

2.1.3 Клавіатура (без винятку)

Рівень ААА

Вся функціональність контенту управляється через інтерфейс клавіатури, не вимагаючи конкретних таймінгів для окремих натискань клавіш.

2.1.4 Комбінації клавіш символів

Рівень А(Додано в 2.1)

Якщо сполучення клавіш реалізовано у вмісті, використовуючи лише літери (включно з великими та малими літерами), розділові знаки, цифри або символи, тоді виконується принаймні одна з наведених нижче дій.

Настанова 2.2 – Достатньо часу

Надайте користувачам достатньо часу для читання та використання вмісту.

2.2.1 Час регулюється

Рівень А

Для кожного обмеження часу, установленого вмістом.

2.2.2 Пауза, зупинка, приховування

Рівень А

Для переміщення, миготіння, прокручування або автоматичного оновлення інформації виконуються всі наведені нижче умови.

2.2.3 Немає часу

Рівень ААА

Хронометраж не є невід’ємною частиною події або діяльності, представленої вмістом, за винятком неінтерактивних синхронізованих медіа та подій у реальному часі.

2.2.4 Перерви

Рівень ААА

Переривання можуть бути відкладені або придушені користувачем, за винятком переривань, пов’язаних з надзвичайною ситуацією.

2.2.5 Повторна автентифікація

Рівень ААА

Коли термін дії автентифікованого сеансу закінчується, користувач може продовжити дію без втрати даних після повторної автентифікації.

2.2.6 Аутів

Рівень AAA (Додано в 2.1)

Користувачів попереджають про тривалість будь-якої бездіяльності користувача, яка може призвести до втрати даних, якщо вони не зберігаються більше 20 годин, коли користувач не виконує жодних дій.

Настанова 2.3 – Судоми та фізичні реакції

Не створюйте контент у спосіб, який, як відомо, викликає судоми або фізичні реакції.

2.3.1 Три спалахи або нижче порогового рівня

Рівень А

Веб-сторінки не містять нічого, що блимає більше трьох разів за один секундний період, або спалах нижчий за загальний поріг спалаху та червоного спалаху.

Примітка 1: Оскільки будь-який контент, який не відповідає цьому критерію успіху, може перешкоджати можливості користувача використовувати всю сторінку, весь вміст на веб-сторінці (незалежно від того, чи використовується він для інших критеріїв успіху, чи ні) повинен відповідати цьому критерію успіху. Дивись Вимога відповідності 5: Невтручання.

2.3.2 Три спалахи

Рівень ААА

Веб-сторінки не містять нічого, що блимає більше трьох разів за один секундний період.

2.3.3 Анімація з Взаємодій

Рівень AAA (Додано в 2.1)

Анімацію руху, викликану взаємодією, можна вимкнути, за винятком випадків, коли анімація є важливою для функціональності або інформації, що передається.

Надайте користувачам способи навігації, пошуку контенту та визначення того, де вони перебувають.

2.4.1 Обхідні блоки

Рівень А

Доступний механізм для обходу блоків вмісту, які повторюються на декількох веб-сторінках.

2.4.2 Сторінка під назвою

Рівень А

Веб-сторінки мають заголовки, які описують тему або мету.

2.4.3 Порядок фокусування

Рівень А

Якщо веб-сторінка може переміщатися послідовно, а послідовність навігації впливає на значення або операцію, фокусовані компоненти фокусуються в порядку, що зберігає сенс і працездатність.

2.4.5 Кілька способів

Рівень АА

Існує більше одного способу пошуку веб-сторінки в наборі веб-сторінок, за винятком випадків, коли веб-сторінка є результатом або етапом процесу.

2.4.6 Заголовки та мітки

Рівень АА

Заголовки та мітки описують тему або мету.

2.4.7 Видимий фокус

Рівень АА

Будь-який інтерфейс користувача, керований клавіатурою, має режим роботи, в якому відображається індикатор фокусування клавіатури.

2.4.8 Місце

Рівень ААА

Доступна інформація про місцезнаходження користувача на безлічі веб-сторінок.

2.4.10 Заголовки розділів

Рівень ААА

Для організації контенту використовуються заголовки розділів.

Примітка 1: «Заголовок» використовується в загальному значенні та включає заголовки та інші способи додавання заголовка до різних типів вмісту.

Примітка 2: Цей критерій успіху охоплює розділи в написанні, а не компоненти інтерфейсу користувача. Компоненти інтерфейсу користувача підпадають під критерій успіху 4.1.2.

Настанова 2.5 – Способи введення

Полегшіть користувачам роботу з функціональними можливостями за допомогою різних введень, крім клавіатури.

2.5.1 Жести вказівника

Рівень А (Додано в 2.1)

Усіма функціональними можливостями, які використовують для роботи жести на основі кількох точок або шляхів, можна керувати за допомогою одного вказівника без жесту на основі контуру, за винятком випадків, коли багатоточковий жест або жест на основі контуру є необхідним.

2.5.2 Скасування покажчика

Рівень А (Додано в 2.1)

Для функціональних можливостей, якими можна керувати за допомогою одного покажчика.

2.5.3 Мітка в назві

Рівень А (Додано в 2.1)

Для компонентів інтерфейсу користувача з мітками, які містять текст або зображення тексту, ім’я містить текст, який представлено візуально.

2.5.4 Приведення в дію руху

Рівень А (Додано в 2.1)

Функціональними можливостями, якими можна керувати рухом пристрою або рухом користувача, також можуть керувати компоненти інтерфейсу користувача, а реагування на рух можна вимкнути, щоб запобігти випадковому спрацьовуванню.

2.5.5 Розмір цілі (покращений)

Рівень AAA (Додано в 2.1)

Розмір цілі для входів покажчика становить принаймні 44 на 44 пікселі CSS.

2.5.6 Паралельні механізми введення

Рівень AAA (Додано в 2.1)

Веб-контент не обмежує використання способів введення, доступних на платформі, за винятком випадків, коли обмеження є суттєвим, необхідним для забезпечення безпеки контенту або необхідним для дотримання налаштувань користувача.

Принцип 3 – Зрозуміле

Інформація та робота інтерфейсу користувача повинні бути зрозумілими.

Настанова 3.1 – Читабельність

Зробіть текстовий контент читабельним і зрозумілим.

3.1.1 Мова сторінки

Рівень А

Людську мову за замовчуванням для кожної веб-сторінки можна визначити програмно.

3.1.2 Мова частин

Рівень АА

Людська мова кожного уривка або фрази в змісті може бути визначена програмно, за винятком власних назв, технічних термінів, слів невизначеної мови, а також слів або фраз, які стали частиною народної мови безпосередньо оточуючого тексту.

3.1.3 Незвичайні слова

Рівень ААА

Існує механізм для визначення конкретних визначень слів або фраз, які використовуються незвичним або обмеженим чином, включаючи ідіоми та жаргон.

3.1.4 Скорочення

Рівень ААА

Доступний механізм ідентифікації розгорнутої форми або значення абревіатур.

3.1.5 Рівень читання

Рівень ААА

Якщо текст вимагає навичок читання більш просунутих, ніж нижчий рівень середньої освіти, після вилучення власних імен і назв, доступний додатковий зміст або версія, яка не вимагає навичок читання більш просунутих, ніж нижчий рівень середньої освіти.

3.1.6 Вимова

Рівень ААА

Існує механізм визначення конкретної вимови слів, де значення слів у контексті є неоднозначним без знання вимови.

Настанова 3.2 – Передбачуваність

Зробіть так, щоб веб-сторінки з’являлися та працювали передбачуваним чином.

3.2.1 У фокусі уваги

Рівень А

Коли будь-який компонент інтерфейсу користувача отримує фокус, він не ініціює зміну контексту.

3.2.2 На вході

Рівень А

Зміна параметрів будь-якого компонента інтерфейсу користувача не спричиняє автоматичної зміни контексту, якщо користувач не був попереджений про таку поведінку перед використанням складника.

3.2.3 Consistent Navigation

Level AA

Navigational mechanisms that are repeated on multiple Web pages within a set of Web pages occur in the same relative order each time they are repeated, unless a change is initiated by the user.

3.2.4 Consistent Identification

Level AA

Components that have the same functionality within a set of Web pages are identified consistently.

3.2.5 Change on Request

Level AAA

Changes of context are initiated only by user request or a mechanism is available to turn off such changes.

Guideline 3.3 – Input Assistance

Help users avoid and correct mistakes.

3.3.1 Error Identification

Level A

If an input error is automatically detected, the item that is in error is identified and the error is described to the user in text.

3.3.2 Етикетки або інструкції

Рівень А

Мітки або інструкції надаються, коли контент вимагає введення даних користувачем.

3.3.3 Пропозиція про помилку

Рівень АА

Якщо помилка введення виявлена автоматично, а пропозиції щодо виправлення відомі, то пропозиції надаються користувачеві, якщо це не загрожує безпеці або меті вмісту.

3.3.5 Допомога

Рівень ААА

Доступна контекстно-залежна допомога.

3.3.6 Запобігання помилкам (усі)

Рівень ААА

Для веб-сторінок, які вимагають від користувача надання інформації.

Принцип 4 – Надійність

Контент повинен бути досить надійним, щоб його могли інтерпретувати найрізноманітніші агенти користувача, включаючи допоміжні технології.

Настанова 4.1 – Сумісність

Максимізуйте сумісність з поточними та майбутніми агентами користувача, включаючи допоміжні технології.

4.1.1 Розбору

Рівень А

У вмісті, реалізованому за допомогою мов розмітки, елементи мають повні початкові та кінцеві теги, елементи вкладені відповідно до їх специфікацій, елементи не містять повторюваних атрибутів, а будь-які ідентифікатори є унікальними, за винятком випадків, коли специфікації дозволяють ці функції.

Примітка 1: Цей критерій успіху слід вважати таким, що завжди задовольняється для будь-якого контенту, що використовує HTML або XML.

Примітка 2: З тих пір, як цей критерій був написаний, HTML Living Standard прийняв особливі вимоги, що регулюють те, як клієнтські додатки повинні обробляти неповні теги, неправильну вкладеність елементів, повторювані атрибути і неунікальні ідентифікатори. [HTML]

Незважаючи на те, що стандарт HTML розглядає деякі з цих випадків як такі, що не відповідають авторам, вважається, що він «дозволяє ці функції» для цілей цього критерію успіху, оскільки специфікація вимагає, щоб клієнтські додатки підтримували послідовну обробку цих випадків. На практиці сам по собі цей критерій вже не дає жодної користі людям з інвалідністю.

Такі проблеми, як відсутність ролей через невідповідне вкладення елементів або неправильні стани чи назви через дублювання ідентифікатора, охоплюються різними критеріями успіху, і про них слід повідомляти за цими критеріями, а не як про проблеми з 4.1.1.

4.1.2 Ім’я, роль, значення

Рівень А

Для всіх компонентів інтерфейсу користувача (включаючи, але не обмежуючись: елементи форми, посилання та компоненти, згенеровані скриптами) ім’я та роль можуть бути визначені програмно; стани, властивості та значення, які можуть бути задані користувачем, можуть бути задані програмно; і повідомлення про зміни в цих елементах доступне для клієнтських додатків, включаючи допоміжні технології.

Примітка 1: Цей критерій успіху в першу чергу призначений для веб-авторів, які розробляють або пишуть сценарії власних компонентів інтерфейсу користувача. Наприклад, стандартні елементи керування HTML вже відповідають цьому критерію успіху, якщо використовуються відповідно до специфікації.

4.1.3 Повідомлення про статус

Рівень АА (Додано в 2.1)

У вмісті, реалізованому за допомогою мов розмітки, повідомлення про стан можуть бути програмно визначені за допомогою ролей або властивостей таким чином, що вони можуть бути представлені користувачеві за допомогою допоміжних технологій, не отримуючи фокусу.

Детальніше>>> https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1&showtechniques=123&currentsidebar=%23col_overview#principle1

 

Анонси