Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства

Якщо Ви вирішили створити господарське товариство, то ще перед поданням документів для його державної реєстрації в установі банку можна відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства.

Відкриття такого рахунку є обов’язковим для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, оскільки до моменту реєстрації цих видів товариств кожний учасник зобов’язаний внести до статутного фонду не менше ніж ЗО відсотків вказаного в установчих документах вкладу.

Для формування статутного фонду господарського товариства може бути відкритий лише один рахунок у національної та (або) іноземній валюті.

Перед відкриттям рахунку для формування статутного фонду засновникам господарського товариства необхідно ухвалити рішення про визначення особи (уповноваженої засновниками особи), якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком. Це рішення повинно бути оформлене у вигляді довіреності, яка засвідчується нотаріально, якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа.

Щоб відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства, до установи банку треба подати такі документи:

    1. рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком (довіреність);
    2. копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа);
    3. заява встановленої форми про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою;
    4. картка із зразком підпису уповноваженої засновниками особою, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Кошти на рахунок для формування статутного фонду господарського товариства перераховуються його засновниками та учасниками перед реєстрацією господарського товариства як юридичної особи (тобто до моменту державної реєстрації товариства).

Цей рахунок починає функціонувати як поточний рахунок тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства. У разі відмови засновникам господарського товариства в його реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством України, кошти з рахунку повертаються засновникам та учасникам господарського товариства, а сам рахунок банківська установа закриває.

Послуги банку з відкриття рахунку для формування статутного фонду господарського товариства часто є платними. Однак переоформлення такого рахунку на поточний рахунок здійснюється переважно безоплатно.

Відповідно до законодавства для державної реєстрації товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю вимагається подання до органу державної реєстрації документу, що засвідчує сплату учасниками (власниками) товариства внеску до його статутного фонду в розмірі, передбаченому законом.

Таким документом є довідка, що видається банком, у якому відкритий рахунок. При цьому довідки банків можуть містити лише інформацію щодо розміру грошових внесків, внесених для формування статутного фонду товариства. Банк не може видати таку довідку, якщо кошти до статутного фонду внесено тільки в негрошовгй формі. У довідці про розмір статутного фонду товариства взагалі не вказують тієї частини коштів, яку внесено до статутного фонду в негрошовгй формі.

Джерела юридичної інформації: статті 52, 65 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576-ХІІ; стаття 8 Закону України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ; пункти 1.5, 2.2, додатки 1, 2 до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.12.98 № 527.

Анонси