Відділ фінансового та господарського забезпечення

Керівник
СМІЛЯНЕЦЬ
Сергій Володимирович
Телефон: (0472) 37-29-44
Графік роботи відділу:
Контакти
Документи
Основні завдання

Основні завдання і функції:

  • забезпечує виконання кошторису і здійснює контроль за використанням коштів по апарату облдержадміністрації;
  • веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню податків, обов’язкових платежів, нарахування страхових внесків та своєчасне їх перерахування до бюджету і у відповідні установи ;
  • забезпечує облік матеріальних цінностей основних засобів, малоцінного інвентаря та іншого майна, а також контроль за їх збереженням і використанням матеріально-відповідальними особами, вносить подання керівнику апарату про укладення з окремими посодовими особами договору про повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності;
  • контролює правильність оформлення авансових звітів та своєчасно відшкодовує видатки по відрядженню;
  • забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, здійснює економічний аналіз діяльності апарату облдержадміністрації;
  • складає для затвердження кошторис видатків на утримання відпповідних органів згідно з доведеними фондами;
  • вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;
  • здійснює бухгалтерськтй облік із складання окремих балансів, контроль за використанням коштів згідно кошторисів в окремих самостійних підрозділах обласної державної адміністрації;
  • здійснює в установленому порядку організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:15 8:00-16:00 12:00-13:00

Анонси