Управління організаційного забезпечення апарату обласної державної адміністрації

Місце знаходження:

18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185,
каб. № 343, 327, 323, 321а
тел. 37-29-64

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9.00 – 18.15
п’ятниця 9.00 – 17.00
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Управління організаційного забезпечення апарату обласної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

До складу управління входять:

   • організаційний відділ
   • відділ документообігу та контролю
   • сектор інформаційно-технічного забезпечення

Начальник управління:

 

Організаційний відділ

Заступник начальника управління – начальник відділу: 

тел. 37-12-87 e-mail: 

Основні завдання і функції:

  • Здійснення, в межах своєї компетенції, зв’язків і координацію роботи з структурними підрозділами апарату, облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.
  • Надання методичної та практичної допомоги в організації роботи апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення.
  • Проведення за дорученням голови облдержадміністрації перевірок діяльності структурних підрозділів апарату, облдержадміністрації, апаратів райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад, у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.
  • Формування планів роботи облдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів апарату, облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, погодженими із заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Забезпечення контролю за їх виконанням.
  • Здійснення організаційного забезпечення, спільно з іншими структурними підрозділами апарату, облдержадміністрації засідань колегій, нарад, інших масових заходів, проведення яких ініціюється облдержадміністрацією.

 

Відділ документообігу та контролю

Місце знаходження:
18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185, 
каб. 353, 355, 357
тел. 32-86-89, 37-41-41,
37-29-34, 37-65-55; факс. 54-04-70
e-mail: cancelar@ck-oda.gov.ua,
vka@ ck-oda.gov.ua

Розпорядок  роботи:
понеділок – четвер 9.00 – 18.15 
п’ятниця 9.00 – 17.00 
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Начальник відділу: АБРАМОВА Аліна Анатоліївна тел. 32-86-89, 37-65-55

 

Основні завдання і функції:

  • забезпечення єдиного порядку документування та роботи з документами в облдержадміністрації на основі використання сучасної автоматизованої системи обробки документів;
  • організація діловодних процесів із вхідною та вихідною кореспонденцією;
  • підготовка та документаційний супровід засідань колегії, нарад за участю голови облдержадміністрації;
  • коригування текстів проектів розпоряджень облдержадміністрації та перевірка правильності їх оформлень відповідно до нормативних документів про порядок підготовки проектів розпоряджень облдержадміністрації;
  • ведення архівної справи в апараті;
  • забезпечення технічного контролю за термінами проходження службових документів у апараті.
  • здійснення контролю за виконанням завдань, визначених дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
  • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання зазначених документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
  • інформування голови облдержадміністрації, його заступників про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, актів центральних органів виконавчої влади та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Сектор інформаційно-технічного забезпечення

Місце знаходження:
18000, м. Черкаси,
бул. Шевченка, 185, 
каб.446
тел. 54-26-41
e-mail: admin@ck-oda.gov.ua

Розпорядок  роботи:
понеділок – четвер 9.00 – 18.15 
п’ятниця 9.00 – 17.00 
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Завідувач сектору:
БАЙБУЗ Андрій Миколайович тел. 54-26-41

 

Основні завдання і функції:

  • інформаційне забезпечення облдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;
  • забезпечення впровадження в апараті облдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно- апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату облдержадміністрації;
  • участь у реалізації державної інформаційної політики, забезпеченні інформування громадськості з питань, що належать до сфери управління облдержадміністрації, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • підготовка пропозицій і здійснення модернізації існуючого програмного забезпечення та парку комп’ютерної техніки апарату облдержадміністрації;
  • забезпечення технічного контролю за станом роботи комп’ютерної техніки, мереж, програмного забезпечення в апараті облдержадміністрації та їх технічне обслуговування;
  • надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам апарату облдержадміністрації, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань, що належать до компетенції відділу.

Анонси