Умови отримання кредиту

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінету Міністрів України та створеною з метою сприяння проведенню державної житлової політики.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положенням “Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000р. №1604.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла урегульований Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі – Положення 584).

Фондом створено 27 регіональних відділень, що діють згідно з абзацом четвертим пункту 2 Положення 584, і надають в порядку встановленому цим Положенням пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла, обслуговують ці кредити, забезпечують їх цільове використання та своєчасне погашення.

Громадяни, які мають право і бажають отримати пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла на умовах визначених п.18 Положення 584, повинні подати до консультаційного центру такі документи:

 • заяву про надання кредиту;
 • довідку про перебування на квартирному обліку;
 • довідку про склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи дорослих членів його сім’ї, у разі потреби – договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, необхідно подати будівельний паспорт, виданий місцевим органом архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.

Відповідно до пункту 3 Положення 584 право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років;
 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років мають неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 28 років включно;
 • молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружин є молодим вченим, та неповні сімї, в яких мати або батько є молодим вченим віком до 35 років включно.

Кредит відповідно до п. 16 Положення 584 надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном повернення до 30 років.

Перший внесок кандидата у позичальники згідно з підпунктом третім пункту 17 Положення 584 становить не менше як шість відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об’єкта кредитування. При цьому у випадку надання кредиту на будівництво (реконструкцію) житла зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

на момент укладення кредитної угоди – на менше як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла – решту коштів.

Відповідно до п. 20 Положення 584 розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитної угоди, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з нормативної площі житла та експертної оцінки.

При цьому відповідно до абзацу третього пункту 2 Указу Президента України “Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей” від 12 листопада 1999 року № 1460 передбачено, що при наданні пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам перевага надається багатодітним.

Також Положенням 584 передбачено пільгові умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян, а саме: п. 30 Положення 584 передбачено, що позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, – 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

Додаткова інформація для мешканців сільської місцевості Громадяни, які проживають в індивідуальному будинку, збудованому за рахунок кредиту, у сільській місцевості мають право на додаткові пільги. Якщо позичальник постійно працює у сільськогосподарському виробництві, у соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, йому погашається 25% суми наданого кредиту додатково до вищевказаних пільг.

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла врегульований постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” від 4 червня 2003 року №853.

Часткова компенсація здійснюється у межах коштів, передбачених Фондові на цю мету в державному бюджеті, і визначається у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на день укладення кредитної угоди.

Для отримання права на часткову компенсацію кандидат подає регіональному відділенню Фонду:

 • заяву про надання часткової компенсації;
 • довідку про склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Часткова компенсація може бути надана по кредитам, отриманим у комерційних банках, що визначаються Фондом на конкурсній основі, та з якими Фондом укладено договори про співпрацю.

Кандидати, щодо яких прийнято рішення про надання часткової компенсації, подають регіональному відділенню Фонду:

 • нотаріально засвідчену копію кредитної угоди;
 • копію інвестиційної угоди із забудовником (підрядником) на будівництво (реконструкцію) чи нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу житла;
 • акт проведення експертної оцінки (у разі придбання житла);
 • довідку-розрахунок комерційного банку про суму сплати відсотків за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок часткової компенсації.

На підставі рішення про надання часткової компенсації, погодженого з правлінням Фонду, укладається угода про надання часткової компенсації, в якій визначається її розмір, а також зазначається умова, що надання часткової компенсації припиняється у разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитною угодою.

Максимальний розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається шляхом множення нормативної площі1 на розрахункову вартість2.

Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається у розмірі експертної оцінки, але не більше ніж добуток нормативної площі і розрахункової вартості3.

Розмір часткової компенсації переглядається у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов’язань за кредитною угодою та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.

Нормативна площа житла – площа, яка розраховується виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю, але не більше фактичної площі, на яку надається кредит.

Розрахункова вартість – вартість 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні відповідно до даних Держбуду на день укладення кредитної угоди, і не перевищує фактичної вартості 1 кв. метра.

Розрахункова вартість – вартість 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні відповідно до даних Держбуду на день укладення кредитної угоди, і не перевищує вартості, розрахованої шляхом ділення вартості житла згідно з експертною оцінкою на фактичну площу житла.

Детальніше тут

Анонси