Торгівля і сфера послуг

1011

Протягом 2016 року оборот роздрібної торгівлі збільшився проти попереднього року на 3,0 % і становив 30,2 млрд. грн.
Обсяг реалізованих споживачам послуг у 2016 році становив 6746,2 млн. грн., що у порівняних цінах на 10,4 % більше, ніж у попередньому році. Обсяг послуг, реалізованих населенню, питома вага яких 27,5 % у загальному обсязі, становив 1853,7 млн. грн., що на 3,4 % менше, ніж у 2015 році.
На території області продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюють 8,5 тис. торговельних об’єктів (у тому числі у сільській місцевості – 3,1 тис.), з яких 1,1 тис. (12,9 %) це підприємства юридичні особи, питома вага яких в загальному товарообороті складає близько 40%, і 7,4 тис. (87,1%) – об’єкти торгівлі фізичних осіб, на яких припадає близько 60% від загального товарообороту.
Із загальної кількості торговельних об’єктів 82,5% (7 тис.) становлять магазини (у сільській місцевості 2,8 тис.), з яких продовольчих та змішаних 3,8 тис. (у сільській місцевості 2,2 тис.), непродовольчих 2,6 тис. (у сільській місцевості 451 об’єкт). Малі архітектурні форми складають близько 1,2 тис. одиниць, автозаправні станції – 233 об’єкти.
Мережа підприємств ресторанного господарства області нараховує майже 1,1 тис. об’єктів (ресторани, кафе, бари, їдальні) суб’єктів господарювання всіх форм власності (у сільській місцевості – 403).
В області офіційно зареєстровано 58 ринків із загальною площею 519,4 тис. кв. м, із яких під торгівлю задіяно 329,1 тис. кв. м. Облаштовано 23,5 тис. торгових місць. Із загальної кількості 42 ринки реалізують змішані, 8 – продовольчі, 8 – непродовольчі товари.

Анонси