Служба у справах дітей

Керівник
Покатілова
Оксана Іванівна
Телефон: (097) 270 60 96
Графік роботи відділу:
Контакти
Івашина Юніана Юріївна
Завідувач сектору служби у справах дітей облдержадміністрації
Телефон:(0472) 33-01-15
Документи
Основні завдання

Основні завдання і функції:

 • реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території області становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;
 • подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
 • надає організаційну і методичну допомогу обласним центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 • організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 • проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.
Пріоритетні напрями роботи
Служби у справах дітей Черкаської облдержадміністрації
Основні
напрями роботи
Шляхи реалізації
Максимальне охоплення сімейними
формами виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування
Вчасне надання дітям, які з різних причин втратили своїх біологічних батьків,
правового статусу;
– збільшення в області прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
– постійна взаємодія з діючими прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, спрямована на вчасну допомогу, обговорення та вирішення нагальних проблем, профілактику «вигорання батьків» з метою недопущення припинення їхнього функціонування;
– влаштування дітей під опіку, піклування в сім’ї родичів.
Сприяння усиновленню дітей Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань усиновлення дітей громадянами України;
– робота з кандидатами в усиновлювачі;
– співпраця з БФ «Сирітству – Ні!», «Зміни одне життя».
Соціальна підтримка сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, профілактика соціального сирітства Влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до Черкаського та Уманського обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з метою надання комплексної допомоги, вирішення їхньої подальшої долі;
– активізація співпраці з головами сільських, селищних рад, суб’єктами соціальної роботи щодо інформування про сім’ї з дітьми, яким необхідна допомога;
– запровадження послуги патронату над дитиною у більшості районів, міст,
ОТГ.
Захист прав дітей в умовах
регіональної децентралізації влади
Сприяння у створенні служб у справах дітей у кожній ОТГ;
– забезпечення передачі документів, сформованих у службі у справах дітей райдержадміністрації до служби у справах дітей ОТГ;
– впровадження у службах у справах дітей ОТГ єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

Очікувані результати:

– створення служб у справах дітей щонайменше у 50% ОТГ;

– зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, на 10%

– підвищення показника охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними
формами виховання до 93%.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:15 8:00-16:00 12:00-13:00

Анонси