Щорічна оцінка та атестація державних службовців

З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідно до пункту 1 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922, в державних органах один раз на три роки проводиться атестація державних службовців. Методичні рекомендації щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців затверджені наказом від 02.03.2001 р. № 16 (в редакції наказу від 17.11.2004 р. № 201).

У період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями держслужбовців щороку проводиться оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків. Загальний порядок проведення щорічної оцінки затверджено наказом від 31.10.2003 р. № 122, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 р. за № 1063/8384.

З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування один раз на 4 роки проводиться їх атестація відповідно до Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. № 1440. Згідно з пунктом 3 цієї постанови в період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків затверджені наказом від 30.06.2004 р. № 102.

Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18.07.2011 р. № 769/2011, Нацдержслужба України забезпечує методичне керівництво роботою з питань проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків, здійснює заходи щодо удосконалення механізму цих процедур.

Посилання:

Зразок атестаційного листа посадових осіб місцевого самоврядування (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. № 1440)
Зразок атестаційного листа державних службовців (додаток до постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922)
Зразок форми бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов’язків і завдань(додаток до наказу від 31.10.2003 р. № 122)
 
Зразок форми бланка щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених обов’язків і завдань (додаток до наказу від 30.06.2004 р. № 102)

Анонси