Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Всі підприємства, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Новостворене підприємство зобов’язане зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до законодавства для реєстрації подаються такі документи:

1) заява встановленої форми; а також засвідчені нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

2) свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

3) довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду.

Документи для реєстрації може подати особисто власник (засновник) підприємства або уповноважена ним відповідальна особа, за наявності документу, що засвідчує її повноваження.

Заповнюючи заяву про реєстрацію, необхідно вказати галузь економіки, у якій працює Ваше підприємство, та вид його діяльності. Пам’ятайте, що на підставі цих даних з Вашої заяви працівники Фонду визначать клас професійного ризику виробництва, а відтак — розмір страхового тарифу.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за наявності відповідних документів повинен зареєструвати новостворене підприємство як платника страхових внесків протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

Факт реєстрації Вашого підприємства Фондом засвідчується Страховим свідоцтвом.

Крім того, протягом 10 днів після прийняття заяви про реєстрацію робочий орган виконавчої дирекції Фонду має видати Вам Повідомлення про віднесення Вашого підприємства до класу ризику виробництва, якому відповідає його основна діяльність, розмір страхового тарифу, розрахунок розміру страхового внеску, а також реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески.

Джерела юридичної інформації: статті 6, 7, 10, 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 № 1105-XIV; пункти 1.1, 2, 3, 6-8, 10, 19, 20, додатки 1, 7 до Тимчасових рекомендацій щодо забезпечення проведення реєстрації страхувальників в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, затверджених Наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 № 62; пункти 2.1, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 та додаток 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої Постановою правління Фонду від 20.04.2001 № 12.

Анонси