Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Ваше підприємство є роботодавцем (використовує працю найманих працівників), а отже, є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Тому підприємство має зареєструватися як платник страхових внесків до Фонду у виконавчій дирекції відділення Фонду протягом 10 днів від дня одер- жання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності незалежно від того, провадить це підприємство господарську діяльність і розрахунки з оплати праці чи ні.

Для реєстрації необхідно подати заяву встановленої форми.

Після реєстрації виконавча дирекція відділення Фонду повинна видати Повідомлення про реєстрацію платника, у якому зазначаються реєстраційний номер, присвоєний новоствореному підприємству, ставка та терміни перерахування страхових внесків, а також реквізити банківського рахунку, на який перераховуються страхові внески.

Джерела юридичної інформації: статті 2, 22, 27, 28, 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІП; пункти 2.1.1, 3.1, 3.2, 3.4, додатки 1, 3 до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженої

Анонси