Реєстрація СПД фізичної особи в органі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Якщо Ви маєте найманих працівників і виступаєте в ролі роботодавця, то водночас Ви є платником страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У такому разі Ви мусите зареєструватися в центрі зайнятості (на який покладено функції робочого органу виконавчої дирекції зазначеного Фонду) за місцем свого проживання в день укладання трудового договору з найманим працівником.

Якщо Ви не маєте найманих працівників, то обов’язку вносити страхові внески до Фонду у Вас нема, а відтак нема потреби в реєстрації. Проте Ви це можете зробити в тому разі, якщо хочете стати платником страхових внесків, який на добровільних засадах бере участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

Для реєстрації до центру зайнятості подаються:

    • заява за встановленою формою; а також засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів;
    • свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
    • довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Після реєстрації центр зайнятості видає Вам Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, у якому зазначається реєстраційний номер, присвоєний Вам як платникові страхових внесків. Цей реєстраційний номер Вам належить зазначати в усіх документах, що стосуються до розрахунків за коштами Фонду. Також у цьому повідомленні центру зайнятості вказуються розмір та терміни перерахування страхових внесків, реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески, та терміни подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду.

Джерела юридичної інформації: статті 35, 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 № 1533-ІП; пункти 2.1, 3.1, 3.2, додаток 2 до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої Наказом Мінпраці від 18.12.2000 № 339.

Анонси