Реєстрація СПД фізичної особи в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані зареєструватися в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем знаходження в 10-денний термін після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Ви можете зареєструватися у Фонді й у тому разі, якщо не використовуєте праці найманих працівників, але бажаєте сплачувати внески на добровільних засадах.

Для реєстрації необхідно подати:

    • заяву за встановленою формою; а також засвідчені нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів;
    • свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів;
    • угоди про наймання на роботу першої найманої фізичної особи.

Ці документи Ви подаєте особисто або через уповноважену особу, за наявності документа, що засвідчує її повноваження.

Реєстрація платників страхових внесків до Фонду здійснюється протягом 10 робочих днів після надходження заяви й за наявності відповідних документів.

Факт Вашої реєстрації засвідчується Страховим свідоцтвом. Крім того, робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом 10 днів після прийняття заяви видає Вам Повідомлення про віднесення Вашої основної діяльності до певного класу ризику виробництва, розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску.

Джерела юридичної інформації: статті 6, 7, 10, 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 № 1105-XIV; пункти 1.3,1.4, 4-6, 8,10, 20, додатки 2, 7 Тимчасових рекомендацій щодо забезпечення проведення реєстрації страхувальників в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, затверджених Наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 № 62; пункти 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7 та додаток 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої Постановою правління Фонду від 20.04.2001 № 12.

Анонси