Проведення у 2020 році щорічного обласного екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“.

Черкаська обласна державна адміністрація оголошує про проведення у 2020 році щорічного обласного екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“.

Метою Конкурсу є формування екологічних цінностей, сприяння духовному зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів дітей та молоді області, національно-патріотичному вихованню у взаємодії з природою рідного краю.

Основними завданнями Конкурсу є:

здійснення заходів з реалізації проєктів, направлених на формування екологічних цінностей, сприяння духовному зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів у взаємодії з природою рідного краю, зокрема проведення природоохоронних акцій, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, виставок;

підвищення рівня екологічної культури, сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді області, зокрема видання поліграфічної продукції з екологічної тематики або інших заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Пріоритетними напрямкамиє проєкти направлені на збереження довкілля, екологічну освіту та заходи з раціонального природокористування.

Фінансування проєктів здійснюється в межах видатків обласного бюджету, передбачених на відповідний рік, з розрахунку не більше 30 тис. грн. на один проєкт.

У Конкурсі беруть участь проєкти, підготовлені громадськими об’єднаннями екологічного спрямування (якщо така діяльність передбачена в статутах організацій), навчальними закладами (дошкільними, позашкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими) (далі – суб’єкти подання заявки).

Діяльність суб’єктів подання заявки повинна здійснюватися на території Черкаської області та відповідати пріоритетам Конкурсу.

Подані проєкти повинні:

– відповідати пункту 80 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, належать до природоохоронних заходів“;

– бути направлені на підвищення рівня екологічної культури, сприяти національно-патріотичному вихованню дітей та молоді області;

– не брати участь у інших конкурсах, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Для участі в Конкурсі учасники подають до Секретаря Комісії
(18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 4 поверх, каб. 405, Усіченко Оксана Афанасіївна, тел. (0472) 63-36-55, 63-09-07, e-mail: 38715482@mail.gov.ua, з 8.00 до 17.00):

– заявку на участь в Конкурсі „Україна в стилі ЕКО“ (додаток 1);

– опис проєкту (додаток 2);

– кошторис витрат (додаток 3);

– інформацію про діяльність суб’єкта подання заявки (додаток 4);

– документ, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта подання заявки;

– завірені належним чином копії статуту та довідки про внесення громадського об’єднання до реєстру неприбуткових організацій, за наявності звіту до податкового органу за попередній фінансовий рік (для громадських об’єднань екологічного спрямування).

Конкурсну документацію необхідно подавати в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf або jpg).

Термін подачі документів складає 20 робочих днів від дати розміщення інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу (з 6.07.2020).

Комісія збирається не пізніше ніж через 10 робочих днів після завершення прийому документів.

Форми заяв, опису проекту

Анонси