Проект розпорядження “Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав “

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення тарифу
на інвентаризацію нерухомого
майна, на оформлення прав
власності на об’єкти нерухомого
майна та реєстрацію таких прав

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”:

1. Встановити тариф на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – вартість 1 нормо-години робіт та послуг, що виконує комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, у розмірі 55,70 грн. з ПДВ.

Вартість кожного виду робіт та послуг визначається підприємством самостійно з урахуванням встановленого тарифу за одну нормо-годину та норм часу відповідно до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 188/8787 (із змінами).

2. Розмір плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті “Нова Доба”.

 

Голова державної адміністрації
 
С.Б. Тулуб

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження облдержадміністрації

 

“Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого

майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав”

 

1. Визначення та аналіз проблеми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” із внесеними змінами, обласним державним адміністраціям надані повноваження по встановленню тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав.

Комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” в межах повноважень, визначених чинним законодавством і Статутом підприємства, надає послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав.

На даний час в області діють тарифи на зазначені послуги, розраховані відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 09.01.98 № 14 „Про державне регулювання цін в області”, яким встановлено граничний рівень рентабельності на послуги з інвентаризації нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав у розмірі до 20 відсотків.

Необхідність підготовки проекту розпорядження “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав” виникла у зв’язку з нагальністю приведення даного розпорядження у відповідність з вимогами чинного законодавства, а саме:

“встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, при цьому розмір плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного регуляторного акта, полягає у встановленні економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надає комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” та у забезпеченні прибуткової фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Запровадження державного регулювання цін на послуги з державної реєстрації права власності та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що надає в області комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” надасть можливість встановити на них економічно обґрунтовані тарифи.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

– виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

– встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

– стабільна беззбиткова робота комунального підприємства „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”;

– якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

– покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

– збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

– збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

– отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

1.1. Альтернативним способом досягнення встановленої цілі державного регулювання може бути ринковий механізм, тобто вільне ціноутворення підприємствами надавачами послуг, без втручання органів виконавчої влади. Таким чином, встановлення тарифу вищого від запропонованого обласною державною адміністрацією, збільшить прибутковість діяльності підприємства, але, враховуючи рівень соціально-економічного розвитку області, буде неприйнятим для споживачів.

1.2. Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановити тариф на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що надає комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” у розмірі 55,70 грн. (з урахуванням податку на додану вартість) за 1 нормо-годину послуг.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є встановлення визначеного шляхом аналізу економічної обґрунтованості витрат підприємства розміру тарифу на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, що надає комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”.

Із прийняттям запропонованого регуляторного акта буде встановлено тариф за 1 норму часу на послуги з технічної інвентаризації нерухомого майна, оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, у розмірі 55,70 грн. (з урахуванням податку на додану вартість).

Вартість робіт та послуг розроблені у відповідності до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 08.04.2004 № 76 з урахуванням змін, затверджених наказами Держжитлокомунгоспу України від 02.07.2004 № 125 та від 07.09.2006 № 299.

При застосуванні тарифу підприємство дотримується норм часу згідно Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 188/8787 (із змінами і доповненнями).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

У разі прийняття регуляторного акту обласною державною адміністрацією, будуть реалізовані повноваження, надані їй постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 та встановлено тариф на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, що надає комунальне підприємство „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” на економічно обґрунтованому рівні.

Досягнення поставленої мети у разі ухвалення запропонованого регуляторного акта можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання і громадян виконувати встановлені вимоги.

Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є отримання своєчасних та якісних послуг по технічній інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав споживачам.

Встановлення тарифів на послуги технічної інвентаризації та реєстрації прав власності дозволить стабілізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, що в свою чергу, надасть можливість підприємству одержати прибуток, за рахунок чого відбудеться вкладання коштів в розвиток підприємства, поліпшення якості та кількості послуг, що надаються.

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на процес стабілізації цінової ситуації в області, а також сприятимуть збереженню соціальної захищеності населення.

 

№ п/п
Об’єкт впливу
Витрати
Вигода
1

Суб’єкти господарювання

Витрат не зазнають

Фінансовий стан підприємств залишиться стабільним, а саме підприємство платоспроможним та незалежним від зовнішніх факторів.

2

Населення

Витрат не зазнають

Дозволить користуватися послугами, які надають бюро технічної інвентаризації, за економічно обґрунтованими цінами

3

Контролюючі органи

Витрат не зазнають

Дозволить контролюючим органам проводити моніторингові дослідження у сфері інвентаризації нерухомого майна

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежено. Перегляд діючих тарифів може буде здійснено у разі зміни собівартості послуг по незалежних від підприємства причинах (зміни в оплаті праці працівників галузі, ріст цін на енергоносії, комунальні послуги та інші послуги сторонніх організацій).

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Основними показниками результативності регуляторного акту є стабільність і прозорість формування тарифів, забезпечення сталої роботи підприємства, отримання прибутку від звичайної діяльності, своєчасне поповнення бюджету, нарощення обсягів наданих послуг.

Підприємство має забезпечити обов’язкове ведення кількісного обліку прийнятих замовлень на виконання робіт з інвентаризації та реєстрації таких прав, в тому числі окремий облік за терміновими замовленнями.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено за такими періодами:

базове – до набуття чинності зазначеного регуляторного акту;

повторне – планується провести через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можна зробити порівняльний аналіз;

періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Проведення повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів проводиться за допомогою моніторингових досліджень цін (тарифів) на споживчому ринку, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності комунального підприємства „Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, інформації Держцінінспекції за результатами проведених перевірок (за наявності).

 

Начальник Головного управління економіки
 
А.О. Костенко

Анонси