Проект розпорядження “Про встановлення граничного рівня торговельної надбавки на дитяче харчування”

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Черкаси

 

Про встановлення граничного
рівня торговельної надбавки
на дитяче харчування

 

Відповідно до ст. 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами):

1. Установити:

1.1. Граничні рівні торговельних надбавок на продукцію дитячого харчування вітчизняного та іноземного виробництва, що реалізується населенню області, у відсотках до оптової ціни виробника (митної вартості), а у разі її придбання за цінами, нижчими від оптової або митної вартості – до ціни закупки, для всіх суб’єктів господарювання незалежно від організаційно – правової форми і форм власності у таких розмірах:

– консерви дитячого харчування – до 15 %;

– сухі, рідкі і пастоподібні молочні та молочнокислі продукти дитячого харчування – до 15 %

– харчові концентрати дитячого харчування до 15%

– овочеві та фруктово – ягідні консерви дитячого харчування до 25 %.

Перерозподіл торговельних надбавок між оптовими і роздрібними підприємствами торгівлі здійснюється за домовленістю сторін.

1.2. Граничний рівень рентабельності на виробництво продукції дитячого харчування, що виробляється на підприємствах області і реалізується в її межах, у розмірі до 10 відсотків.

2. Райдержадміністраціям та запропонувати виконкомам міських рад міст обласного значення здійснювати заходи, спрямовані на здешевлення харчування на підприємствах, які обслуговують школи, лікарні, дитячі садки та інші заклади, що утримуються за рахунок бюджету.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 09.01.98 № 14 “Про державне регулювання цін в області” (із змінами).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та Головне управління економіки облдержадміністрації.

5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті “Нова Доба”.

  

Голова державної адміністрації
С.Б. Тулуб

Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження

“Про встановлення граничного рівня торговельної надбавки

на дитяче харчування”

 

1. Визначення проблеми та її аналіз.

Державна цінова політика є складовою частиною загальної і соціальної політики України, ґрунтується на принципах сучасного розвитку ринкових відносин та провадиться Кабінетом Міністрів України певною мірою через регулювання цін (тарифів) на товари та послуги. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, робіт і послуг, на які запроваджене державне регулювання цін (тарифів) та повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання, встановлення цін (тарифів).

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 ”Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами та доповненнями) облдержадміністраціям надані повноваження щодо встановлення граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування.

З метою забезпечення соціального захисту населення, Головним управлінням економіки облдержадміністрації підготовлено даний проект розпорядження, яким встановлюється граничний розмір торговельної надбавки на дитяче харчування вітчизняного та імпортного виробництва та граничний рівень рентабельності на виробництво продукції дитячого харчування, що виробляється на підприємствах області і реалізується в її межах.

2. Мета державного регулювання.

Метою прийняття розпорядження є виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 ”Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами та доповненнями) в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін, недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування, забезпечення соціального захисту населення та доступності дитячого харчування для всіх верств населення.

3. Альтернативи.

Відповідно до діючого законодавства альтернативні способи досягнення цілі відсутні.

4. Механізм та заходи.

Державне регулювання цін запроваджується методом, прямо визначеним діючим законодавством (Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 ”Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами та доповненнями) та Законом України ”Про ціни і ціноутворення”):

встановлення граничного рівня рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування.

Встановлення торговельної надбавки та рентабельності забезпечить покриття можливих витрат по реалізації продукції і отримання прибутку, необхідного для розвитку підприємницької діяльності.

Введене розпорядженням облдержадміністрації регулювання забезпечить недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування за рахунок штучного завищення торгівельної надбавки.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

Регулювання цін шляхом встановлення граничної торговельної надбавки та рівня рентабельності на продукцію дитячого харчування, що реалізується в торговельній мережі області забезпечить можливість:

– запобігання необґрунтованому підвищенню цін на зазначену продукцію і збереження їх стабільності;

– здійснення контролю за ціноутворенням у цій галузі;

– соціального захисту малозабезпечених верств населення.

6. Визначення очікуваних результатів.

Вигоди:

– запобігання безпідставного підвищення цін на дитяче харчування;

– забезпечення доступності дитячого харчування для всіх верств населення.

Витрати.

Прийняття та реалізація даного проекту регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії даного регуляторного акту необмежений, так як законодавчо не передбачений термін дії постанови, відповідно до якої здійснюється державне регулювання цін на продукцію дитячого харчування.

8. Соціально-економічні наслідки передбачених заходів.

Результативність розпорядження визначається такими кількісними та якісними показниками:

1. Надходження до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів від суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами дитячого харчування.

2. Коло суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами дитячого харчування та на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Виконання вимог розпорядження не потребує від суб’єктів господарювання, на яких воно поширюється, додаткових витрат. Нагляд за дотриманням вимог розпорядження не потребує створення додаткових систем контролю.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про проект розпорядження здійснено шляхом доведення до відома через райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування, а також розміщення на офіційному сайті Черкаської облдержадміністрації (www.oda.ck.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності зазначеного розпорядження буде здійснюватись шляхом вивчення громадської думки, аналізу даних моніторингу середніх роздрібних цін та торговельних надбавок на зазначені продукти.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту здійснюватиметься підчас надходження зауважень та пропозицій, їх аналізу, до початку набуття його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Начальник Головного
управління економіки
А.О. Костенко

Анонси