Проект розпорядження “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 24.07.2009 № 207”

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про внесення змін
до розпорядження
облдержадміністрації
від 24.07.2009 № 207

 

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, 09.02.2011 № 168 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів”:

1. Внести зміни до розпорядження облдержадміністрації від 24.07.2009 № 207 “Про граничні рівні рентабельності виробництва борошна і хліба та декларування зміни цін на основні продовольчі товари”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Черкаській області 30.07.2009 за № 20/1530:

1.1. Викласти абзац 1 пункту 2 у такій редакції:

„2. Установити, що регулювання оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок та олію соняшникову здійснюється шляхом декларування зміни їх розміру, встановленого на день набрання чинності цим розпорядженням, згідно з Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1222”.

1.2. Доповнити розпорядження пунктом 3 такого змісту:

“3. Установити граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків”.

У зв’язку з цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 4-7.

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті „Нова Доба”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова державної адміністрації С.Б. Тулуб

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження облдержадміністрації

“Про внесення змін до розпорядження

облдержадміністрації від 24.07.2009 №207”

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати

Проект розпорядження підготовлено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 09.02.2011 № 168 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів”, якою облдержадміністраціям надані повноваження стосовно встановлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків та декларування зміни оптово-відпускних цін на крупу гречану і молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку).

2. Цілі регулювання

Проект розпорядження пропонується прийняти з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.

3. Альтернатива

Альтернативним способом регулювання зазначеного питання могло бути використання нерегуляторних механізмів (ринкова самоорганізація). Але зростання цін на зазначену продукцію свідчить про те, що ринок самостійно не може забезпечити цілі, які є важливими для інтересів суспільства.

4. Опис механізмів розв’язання проблеми

У разі прийняття запропонованого проекту розпорядження облдержадміністрації відбудеться регулювання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, що дозволить стабілізувати цінову ситуацію на споживчому ринку області, стримати необґрунтоване завищення цін, знизити соціальну напруженість в області.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Регулювання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, забезпечить належний контроль за правильністю їх формування та застосування, стабілізацію цінової ситуації на зазначену продукцію, недопущення необґрунтованого завищення цін, зниження соціальної напруженості в області.

6. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження регуляторного акту

Узагальнені результати аналізу очікуваних вигод та витрат для всіх зацікавлених осіб (суб’єктів господарювання, споживачів, контролюючих органів, держави) наведені у таблиці.

Таблиця

Очікувані соціально-економічні наслідкивід запровадження регуляторного акту

№ з/п
Об’єкт впливу
Витрати
Вигода
1

Суб’єкти підприємницької діяльності

Запровадження декларування зміни оптово-відпускних цін на крупу гречану не повинно негативно вплинути на фінансово-економічні результати їх діяльності, оскільки буде забезпечуватись надання інформації щодо обґрунтованості зростання цін на виробництво продукції.

Єдиним негативним моментом може бути збільшення обсягу роботи економічних служб підприємств, пов’язаної з підготовкою документів для декларування цін.

При запровадженні державного регулювання цін на пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін можливе зниження доходів у разі, коли до введення регулювання застосовувався рівень рентабельності більшого розміру

 

 

Можливе збільшення доходів у разі погодження декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливе збільшення доходів у разі, коли до введення регулювання застосовувався рівень рентабельності меншого розміру

2

Споживачі

Втрат не зазнають

 

Дозволить придбавати зазначену продукцію за економічно обґрунтованою ціною

3

Контролюючі органи

Втрат не зазнають

Дозволить контролюючим органам проводити обстеження чи перевірки порядку формування та застосування цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін

 

4

Держава

Реалізація регуляторного акту здійснюється у межах діючих повноважень органів виконавчої влади, додаткових витрат не потребує

Запобігання необґрунтованого зростання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, стабілізація цінової ситуації на зазначену продукцію, зниження соціальної напруженості в області.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Регулювання цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін запроваджується на необмежений термін, у зв’язку з наданням облдержадміністраціям таких повноважень постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 168 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів”.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” перегляд регуляторного акта може бути здійснений:

– на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

– за ініціативою регуляторного органу, який прийняв регуляторний акт;

– в інших випадках. передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

Введення в дію даного регуляторного акта буде здійснено з моменту його опублікування в друкованих засобах масової інформації.

8. Показники результативності акта

Показником результативності акта є застосування економічно обґрунтованих цін на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку) та пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності зазначеного розпорядження буде здійснюватись шляхом вивчення громадської думки, аналізу даних моніторингу середніх роздрібних цін та торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на крупу гречану, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку).

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту здійснюватиметься підчас надходження зауважень та пропозицій, їх аналізу, до початку набуття його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

 

Начальник Головного управління економіки
А.О. Костенко

Анонси