Про затвердження Регламенту проведення конкурсу на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області

 

 

Відповідно статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”:

1. Затвердити Регламент проведення конкурсу на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гамана П.І. та Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

 

Голова державної адміністрації
О.В.Черевко

 

 

м. Черкаси
квітня 2009 року

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження голови облдержадміністрації "Про затвердження Регламенту проведення конкурсу на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області"

 

Проект розпорядження підготовлено на виконання статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, 18.02.1997 № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1184).

У проекті розпорядження пропонується затвердити регламент проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, який визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу, а також встановлює особливості процедури відбору перевізника для здійснення перевезень пасажирів.

Підставою для видання розпорядження вказано ст. 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", якою підтверджуються повноваження голови облдержадміністрації видавати розпорядження.

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Видання розпорядження дозволить привести організацію процедури відбору перевізника для здійснення перевезень пасажирів на конкурсних засадах у відповідність до чинного законодавства.

 

 

 

Перший заступник начальника

Головного управління економіки

В.І.Лавріненко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
від____________2009 року № _____

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на міжміських та приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі території області

 

Загальна частина

1. Цей регламент встановлює особливості процедури відбору перевізників для здійснення перевезень пасажирів на міжміських та приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі території області

2. Терміни, що вживаються у цьому регламенті, мають таке значення:

конкурсна пропозиція — умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

організатор — Черкаська обласна державна адміністрація;

конкурсний комітет — постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

перевізник-претендент — автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган — підприємство (організація), залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням робочого органу) забезпечує обласна державна адміністрація.

4. Об’єктом конкурсу може бути:

маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення що не виходять за межі території області;

маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного сполучення;

поєднання маршрутів та оборотних рейсів різних видів сполучення.

5. Об’єкт конкурсу визначається організатором.

6 Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов’язкове для виконання обласною державною адміністрацією , крім випадків, передбачених пунктом 40 цього Регламенту.

7. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

8. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;

2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”;

4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів;

5) мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

9.Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету.

10.Персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації, яким призначається голова, його заступник та секретар.

11.До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади – структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, територіального управління Головавтотрансінспекції, УДАІ УМВС України в Черкаській області та громадських організацій що діють на території області.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання — автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

12.Чисельність складу конкурсного комітету визначається обласною державною адміністрацією за поданням наведених у пункті 11 цього Регламенту органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків — представники органів виконавчої влади , решта — представники громадських організацій.

13.До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на приміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі території району, запрошується представник відповідної районної держадміністрації.

14. Обласна державна адміністрація можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

15.Члени конкурсного комітету:

беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

мають право:

– на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів;

– після завершення терміну прийому документів про участь у конкурсі ознайомлюватися з ними;

– опитувати перевізників-претендентів та їх представників з питань, що стосуються діяльності перевізника-претендента, а також фахівців та експертів, які беруть участь у засіданні конкурсного комітету;

– надавати пропозиції щодо визнання переможця конкурсу;

– на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання конкурсного комітету.

зобов’язані:

– дотримуватися норм законодавства, регламенту проведення конкурсу, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів;

– не розголошувати будь-яку інформацію, отриману в процесі вивчення конкурсних пропозицій претендентів-перевізників, а також найменування та кількість претендентів на об’єкти конкурсу до моменту проведення конкурсу;

– не надавати перевізникам інформацію, яка може бути використана ними для отримання переваги перед іншими перевізниками;

 

Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

16. Обласна державна адміністрація публікує в Черкаській обласній газеті «Нова Доба» не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу:

на міжміському маршруті — номер рейсу, початковий та кінцевий пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості, можливість обслуговування рейсів на паритетних умовах;

на приміському маршруті — номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

5) строк прийняття документів на конкурс;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

11) форма анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники відповідно додатку до даного регламенту. 

Подання документів для участі у конкурсі

17. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету відповідно до додатку до даного регламенту;  

10) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 10 днів з дня звернення до таких органів.

Подані документи перевіряються в міру їх надходження обласною державною адміністрацією. 

18. Крім документів, визначених у пункті 17 цього Регламенту, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

1) інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (обов’язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);

2) дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

3) відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення згідно з регламентом проведення конкурсу;

4) інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися у закритому конверті.

Конверт, який містить конкурсні пропозиції, визначені цим пунктом, відкривається під час проведення конкурсу.

19. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

Документи, які надійшли до після встановленого строку, не розглядаються, крім випадків подання перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть подаватися конкурсному комітетові безпосередньо під час проведення конкурсу.

20. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (додаток 2 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081) у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

21.За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до обласної державної адміністрації , які зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

22.Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу.

23.Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється обласною державною адміністрацією не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

24.Під час приймання документів обласною державною адміністрацією надає перевізникам-претендентам детальну інформацію про характеристики об’єкта конкурсу.

25.Подані на конкурс документи реєструються обласною державною адміністрацією у журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику із зазначенням причин у письмовому вигляді.

Проведення конкурсу та визначення переможця

26.Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

наявність (у кількості не менше від нормативу ), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами;

наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (для міжміського перевезення);

строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

наявність виробничої бази;

умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

досвід роботи перевізника-претендента, пов’язаної з відповідним видом перевезення;

наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору , укладеного на підставі попереднього конкурсу;

запропонований рівень тарифів або вартості послуг;

наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.

27.Під час проведення конкурсу представники обласної державної адміністрації та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.

28.У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами за показниками зазначеними у додатку 4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.№ 1081( далі- система оцінки пропозицій перевізників-претендентів) є підставою для визначення переможця конкурсу.

29.Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними та внесення додаткових конкурсних пропозицій у письмовому вигляді.

30.У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

31.У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

32.Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081); .

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

33.Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

34.У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевірки, та за неможливості перевірити їх одразу конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань, однак не пізніше ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткова оплата перевізниками-претендентами не здійснюється і додаткові документи від них не приймаються.

35.Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

36.Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

номери та назви об’єктів конкурсу;

найменування перевізників-претендентів;

додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що пропонувалися ними під час конкурсу і не містилися у поданих ними на конкурс в установлений строк документах;

результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

37.Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядженням обласної державної адміністрації протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.

38.Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента обласною державною адміністрацією у 20-денний строк з дня проведення конкурсу.

39. Обласна державна адміністрація укладає з переможцем конкурсу договір згідно з умовами визначеного конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з обласною державною адміністрацією договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об’єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, за результатами конкурсу, становить п’ять років.

Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об’єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об’єкта іншого конкурсу.

40. Обласна державна адміністрація має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

41.Обласна державна адміністрація має право:

провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

достроково розірвати договір автомобільного перевізника в разі порушення ним умов договору і укласти договір з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, та/або іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об’єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження конкурсним комітетом техніко-економічного обґрунтування;

у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

у разі визнання недійсним, зупинення чи скасування судом рішення конкурсного комітету чи договору, укласти договір один раз на строк до трьох місяців автомобільному перевізнику для здійснення перевезень, обумовлених об’єктом конкурсу.

42.Контроль за виконанням умов договору здійснює обласна державна адміністрація та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

 

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

43.Фінансування проведення конкурсу здійснюється обласною державною адміністрацією за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

44.Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об’єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

кількість рейсів (маршрутів) в одному об’єкті конкурсу;

наявність в об’єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).

45.Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

46.Кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, затверджується обласною державною адміністрацією.

47.Затверджений кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

48.Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора.

49.Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини обласної державної адміністрації, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 40 цього Регламенту.

50.Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

51.У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

за умови відкликання заяви до завершення приймання документів — 80 відсотків плати;

за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу — 60 відсотків.

52.Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися обласною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані обласною державною адміністрацією спори розв’язуються в установленому порядку.

 

Заступник голови-керівник апарату державної адміністрації
М.Г.Бондар

 

Анонси