Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових (приміщень) площ та устаткування

ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

____________ м. Черкаси

 

 

 

Про встановлення нормативу
рентабельності за надання в
оренду торгових (приміщень)
площ та устаткування

 

 

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами):

1. Установити граничний норматив рентабельності у розмірі не вище 20 відсотків за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно- технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів усіх форм власності.

2. Затвердити примірний договір оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування) (згідно з додатком).

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам:

3.1. Вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання плати за оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

3.2. Сприяти укладенню суб’єктами господарювання відповідних договорів.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та Головне управління економіки облдержадміністрації.

6. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті “Нова Доба”.

 

Голова державної адміністрації
О. В. Черевко

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження облдержадміністрації

„Про встановлення нормативу рентабельності  за надання в оренду торгових (приміщень) площ та устаткування”

1. Визначення та аналіз проблеми

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи” розширено повноваження облдержадміністрації в частині державного регулювання цін за надання в оренду торгових приміщень (площ) , торговельно-технологічного обладнання та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Останнім часом значною мірою відбувається  необґрунтоване зростання плати за орендовані торгові приміщення (площі) та інші послуги, які надаються суб’єктам господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Така ситуація негативно впливає на фінансовий стан підприємств торгівлі, які, в свою чергу, вимушені збільшувати розмір торговельних націнок, відповідно зростають роздрібні ціни на товари, в тому числі і на продукцію першої необхідності.

Врегулювання зазначених проблем можливе за умови запровадження державного регулювання цін.

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

– використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ на ринку оренди торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного обладнання;

– стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Для розв’язання зазначеної проблеми, пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи” визначено конкретні вимоги щодо запровадження державного регулювання цін на зазначені послуги на період  до подолання  фінансово-економічної кризи.  Альтернативи в даному випадку не існує.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми

Державне регулювання цін запроваджується шляхом встановлення граничного нормативу рентабельності у розмірі не вище 20  відсотків за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Зазначене сприятиме створенню необхідних економічних гарантій для суб’єктів підприємницької діяльності та досягнення позитивних фінансових результатів господарської діяльності і стабілізації цінової ситуації на окремі види продукції, товарів і послуг, що реалізуються в області.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності.

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на процес стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області, а також сприятиме збереженню соціальної захищеності населення від цінових сплесків.

Встановлений граничний рівень нормативу рентабельності в розмірі не вище 20 відсотків забезпечить цінову стабільність на ринку оренди торгових приміщень та площ.

За рахунок запровадження державного регулювання  буде досягнуто цінову стабільність на певний перелік товарів та послуг, збереження робочих місць на підприємствах торгівлі, які потерпають від необґрунтованого зростання орендної плати. 

 

№ п/п
Об’єкт впливу
Витрати
Вигода
1

Суб’єкти підприємницької діяльності

Можливе зменшення прибутковості діяльності внаслідок необґрунтованого включення витрат до собівартості, а також встановлення обмеженого рівня рентабельності

При запровадженні державного регулювання зберігаються обсяги надання послуг та товарообігу, стабільність цін та мережа торгівлі

2

Населення

Витрат не зазнають

Дозволить придбавати продукцію за економічно обґрунтованими цінами

3

Сфера інтересів держави

Витрат не зазнає

Пом’якшення наслідків фінансово-економічної кризи,зменшення вірогідності монопольних проявів на ринку послуг з оренди

 

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії зазначеного регуляторного акту на період до подолання  фінансово-економічної кризи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від  05.03.2009 № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи”.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Запровадження державного регулювання цін на послуги з оренди торгових приміщень (площ) та устаткування сприятиме стабілізації цін на споживчому ринку товарів та послуг, з одночасним  збільшенням товарообігу та збереженню робочих місць.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено за такими періодами:

базове – до набуття чинності  зазначеного регуляторного акту;
повторне  – планується провести через рік після набуття чинності регуляторним актом , за результатами якого можна зробити порівняльний аналіз;
періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Проведення повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів проводиться за допомогою моніторингових досліджень цін (тарифів) на споживчому ринку, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, до яких запроваджено державне регулювання.

 

Начальник управління  А.О. Костенко

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту розпорядження облдержадміністрації

“Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду

торгових площ та устаткування”,

з метою одержання пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” Головне управління економіки пропонує на розгляд проект розпорядження облдержадміністрації “Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових (приміщень) площ та устаткування”, яким передбачається встановити граничний норматив рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів усіх форм власності.

Зазначений проект розпорядження буде оприлюднений на сайті облдержадміністрації www.oda.ck.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо доцільності прийняття зазначеного проекту розпорядження приймаються у письмовій формі протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою:

18001

м. Черкаси

Бульвар Шевченка, 185

Головне управління економіки облдержадміністрації.

Електронна адреса:

ecoadm@ uch.net

Начальник управління А.О. Костенко

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

облдержадміністрації

від №

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування)

___________________________ «____» __________________ 2009 р.

(найменування населеного пункту)                                         
Орендодавець  __________________________________________________________________
                                                           (повне найменування) 

В особі___________________________________________________________________________________________________,
                                                (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________(далі – Орендодавець),

                    (найменування документа)

з однієї сторони та орендар________________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування)

в особі ,____________________________________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________________(далі – Орендар),
                                               найменування документа)
з другої сторони (далі – Сторони) уклали договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є торгове приміщення (площа) у торговельному об’єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – об’єкт оренди), що надається орендодавцем у тимчасове користування орендарю для провадження торговельної діяльності.

2. Місцезнаходження об’єкта оренди___________________________________________________________________________.

3. Загальна площа об’єкта оренди становить ___________________________________________________________кв. метрів.

4. Стан об’єкта оренди на момент його передачі в оренду _________________________________________________________

5. Недоліки об’єкта оренди на момент його передачі в оренду ______________________________________________________

6. В оренду за згодою сторін передається майно (обладнання тощо), підсобні приміщення (споруди тощо): __________________________________________________________________________________________________________.
                                          (зазначити у разі наявності)

7. При передачі орендареві об’єкта оренди складається акт приймання-передачі, який підписується сторонами одночасно з підписанням договору і є підставою для передачі об’єкта оренди, згідно з додатком 1.

8. Об’єкт оренди передається орендодавцем орендареві протягом ___________ з моменту підписання договору.
   (строк)

Орендна плата та порядок розрахунків

9. Орендна плата визначена на підставі порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – порядок), затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Держцінінспекції та Держкомпідприємництва, і становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди ________гривень.

Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10. Розмір орендної плати за весь строк оренди становить ___________________ гривень.

11. Орендна плата обчислюється на підставі розрахунку згідно з додатком 2 та вноситься до 20 числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.

12. Грошові зобов’язання орендаря протягом строку дії договору існують і підлягають сплаті в гривнях.

13. Орендна плата перераховується орендарем на розрахунковий рахунок орендодавця, зазначений у договорі, у строки, передбачені пунктом 11 договору. Орендна плата підлягає перерахуванню незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря та фактичного використання ним об’єкта оренди.

14. До орендної плати включається плата за об’єкт оренди (в тому числі плата за користування майном, підсобними приміщеннями, зазначеними у пункті 6 договору), вартість послуг з обслуговування торгових площ, що надаються орендодавцем.

15. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі внесення змін до порядку та в інших випадках, передбачених законодавством.

16. Інші види платежів, не зазначені у договорі, орендарем не вносяться.

Права та обов’язки орендодавця

17.Орендодавець має право:

проводити перевірку використання орендарем об’єкта оренди згідно з договором;

ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об’єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору.

18. Орендодавець зобов’язаний:

передати орендареві в тимчасове користування об’єкт оренди;

надавати послуги, визначені даним договором;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися об’єктом оренди на умовах договору;

у разі реорганізації орендаря до припинення дії договору переукласти договір на таких самих умовах з одним з правонаступників;

ознайомити орендаря з правилами технічної експлуатації об’єкта оренди;

надавати орендареві інформацію про порядок експлуатації об’єкта оренди;

здійснювати капітальний ремонт об’єкта оренди;

підтримувати територію, на якій розташований об’єкт оренди, в належному санітарно-технічному і протипожежному стані.

Права та обов’язки орендаря

19. Орендар має право:

здавати об’єкт оренди у суборенду за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;

вносити з дозволу орендодавця зміни до об’єкта оренди, здійснювати його реконструкцію, технічне переозброєння та інші поліпшення;

користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований об’єкт оренди;

установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання-передачі

прийняти об’єкт оренди у тимчасове користування;

використовувати об’єкт оренди за його цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору;

своєчасно і в повному обсязі перераховувати орендну плату;

утримувати об’єкт оренди в належному санітарно-технічному і протипожежному стані;

подавати щомісяця до 22 числа орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує орендаря);

у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцеві об’єкт оренди у стані не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря;

дотримуватися правил торгівлі на ринках, роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, протипожежної безпеки, ветеринарно-санітарних правил, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог законодавства;

самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт об’єкта оренди за погодженням з орендодавцем;

дотримуватися затвердженого режиму роботи торговельного об’єкта, ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову, добудову та перепланування об’єкта оренди; після закінчення

строку дії договору або його розірвання передати орендодавцеві об’єкт оренди протягом_______ з дати закінчення строку дії договору або дати його розірвання за актом приймання-передачі об’єкта оренди (додаток 1). 

Відповідальність і розв’язання спорів за договором

21. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями орендаря, а орендар не відповідає за зобов’язаннями орендодавця, якщо інше не передбачено договором.

22. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

23. Спори, що виникають з договору або у зв’язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, розв’язуються в судовому порядку.

Строк дії, порядок зміни та розірвання договору

24. Договір укладено строком на __________________________________________________________________________і діє
                                                                             (місяців)
з _____ 20 _______р. до_____  _________20________ р. включно.

25. Дію договору може бути автоматично продовжено, якщо орендар продовжує користуватися об’єктом оренди після закінчення строку дії договору за відсутності протягом одного місяця заперечень орендодавця.

26. Дія договору підлягає автоматичному продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору.

27. Сторони за обопільним рішенням мають право відмовитися від договору, попередивши одна одну у строк, що не перевищує до прийняття такого рішення.________________________________________________________________________
                                                    (днів, місяців)

При цьому внесена наперед орендна плата повертається орендареві.

28. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених законодавством.

29. У разі припинення дії або розірвання договору здійснені орендарем за рахунок власних коштів поліпшення об’єкта оренди, які можна відокремити від об’єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем підвищення вартості об’єкта оренди в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов договору та законодавства.

30. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.

31. Усі доповнення, внесені до договору, є його невід’ємною частиною та оформляються у письмовому вигляді.

32. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

33. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором, регулюються законодавством.

Додатки

34. Додатки до договору є його невід’ємною і складовою частиною. До договору додаються:

акт приймання-передачі об’єкта оренди (додаток 1);

розрахунок орендної плати (додаток 2).

Орендодавець___________________________ Орендар___________________________
                                (прізвище,                                            (прізвище,

 ________________________________          ________________________________
(ім’я та по батькові)                                   (ім’я та по батькові)
______________________           ______________________________
           (підпис)                                                          (підпис) 

МП                                                           МП

 

 

 

Додаток 1
до Примірного договору

АКТ
приймання-передачі об’єкта оренди

_________________________  «___» ____________________ 200__р.
(найменування населеного пункту)

Орендодавець ________________________________________________________________________________________в особі, __________________________________________________________________________________________________________,
що діє на підставі , ____________________________________та орендар ,____________________________________________
                     (найменування документа)                          (повне найменування)
                                                                                                    
в особі ___________________________________, що діє на підставі _________________________________, засвідчують, що:
            (посада, прізвище,  ім’я та по батькові)            

(найменування документа)

1. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування торгове приміщення (площу) у торговельному об’єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом оренди та розташоване за адресою ______________, загальною площею ___________кв. метрів.

2. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування майно, підсобні приміщення, зазначені у пункті 6 договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані.

Орендодавець  Орендар
                             ______________                                       _______________
                                      (підпис)                                                     (підпис)

АКТ
приймання-передачі об’єкта оренди

(найменування населеного пункту)                             20             р.
____________________________  _____  _________   _______

Орендодавець _______________________________________________________ в особі ,________________________________
                            (повне найменування)             (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі , ______________________________________та орендар ,__________________________________________
                       (найменування документа)                    (повне найменування орендаря)
в особі ,____________________________________________ що діє на підставі, ________________________ засвідчують, що:
    (посада, прізвище, ім’я та по батькові)                                             (найменування документа)
1. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування торгове приміщення (площу) у торговельному об’єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом оренди та розташоване за адресою, ____________загальною площею ___________кв. метрів.

2. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування майно, підсобні приміщення, зазначені у пункті 6 договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані.

3. Сторони не мають претензій одна до одної.

Орендодавець                                             Орендар
                              _____________                                           ____________
                                     (підпис)                                                          (підпис)

Додаток 2
до Примірного договору

Орендодавець__________________________________________________________________________________________________
                             (повне найменування, адреса, розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Орендар______________________________________________________________________________________________________
                           (повне найменування, адреса, розрахунковий рахунок  у банку, МФО, ЗКПО)
_____________________________________________________________________________________________________________

РОЗРАХУНОК
орендної плати

Найменування об’єкта оренди, послуг з обслуговування торгових приміщень (площ)

Вартість, гривень

__________________
            Усього
Орендодавець                                                   Орендар
  _____________                                             _____________
 (підпис)                                                                   (підпис)

МП                                                                         МП

Анонси