Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс”

___________
м. Черкаси
___

 

 

Про встановлення граничного
розміру плати за проживання
в гуртожитках
ЧД ЖПП “Житлосервіс”

 

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи розпорядження облдержадміністрації від 23.10.2008 № 316 “Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках”:

1. Установити граничний розмір плати за проживання в гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс” громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, у розмірі:

гуртожитки № 31, 33 по вул. Крупської, 2, № 22 по вул. Хоменка, 12 – 145 грн.;

гуртожиток № 9 по вул. Енгельса, 245/1 – 185 грн. за ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ.

До граничного розміру плати включено витрати на комунальні послуги, у т.ч. опалення.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та Головне управління економіки облдержадміністрації.

3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті „Нова Доба”.

 

Голова державної адміністрації
О.В. Черевко

 

Аналіз регуляторного впливу до розпорядження облдержадміністрації

“Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках

ЧД ЖПП “Житлосервіс”

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад” в області прийнято розпорядження облдержадміністрації від 23.10.2008 № 316 “Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках”, яким встановлено граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, у розмірі 120 гривень за ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ.

Зазначеним розпорядженням передбачено, що у разі, коли встановлений граничний розмір плати за проживання в гуртожитку не відшкодовує фактичних витрат на їх утримання, власник гуртожитку вносить облдержадміністрації економічно обґрунтовані пропозиції щодо встановлення підвищеного розміру плати.

Черкаське державне житлово-побутове підприємство “Житлосервіс” звернулось до Головного управління економіки з пропозицією щодо встановлення підвищеної плати за проживання в гуртожитках, що підпорядковані підприємству, у розмірі: гуртожитки № 31, 33 по вул. Крупської, 2, № 22 по вул. Хоменка, 12 – 145 грн.; гуртожиток № 9 по вул. Енгельса, 245/1 – 185 грн. за ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ. До граничного розміру плати включено витрати на комунальні послуги, у т.ч. опалення.

Аналіз наданих підприємством розрахункових матеріалів свідчить, що у зв’язку з підвищенням складових витрат, які впливають на рівень тарифів, фінансовий результат діяльності підприємства “Житлосервіс” від надання зазначених послуг за звітний період був збитковим, що суперечить засадам Закону України "Про ціни і ціноутворення" стосовно створення необхідних економічних гарантій для виробників, рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності та економічної самостійності підприємств.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (з терміном від одного до трьох місяців) проект розпорядження „Про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках ЧД „Житлосервіс” та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню у газеті “Нова Доба” та на сайті облдержадміністрації www.oda.ck.ua

З метою приведення розміру плати на утримання одного ліжко-місця до рівня економічно обґрунтованих фактичних витрат, пропонується встановити граничний розмір плати за проживання в гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс” громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах, у розмірі: гуртожитки № 31, 33 по вул. Крупської, 2, № 22 по вул. Хоменка, 12 – 145 грн.; гуртожиток № 9 по вул. Енгельса, 245/1 – 185 грн. за ліжко-місце за місяць з урахуванням ПДВ.

Враховуючи важливе соціальне значення прийняття зазначеного проекту розпорядження, дане питання буде винесено на розгляд засідання комісії облдержадміністрації з питань цін і ціноутворення. За результатами засідання, в межах чинного законодавства, прийматиметься спільне узгоджене рішення, що буде покладене в основу кінцевого варіанту проекту регуляторного акта.

Проект розпорядження підлягає погодженню з представництвом Держпідприємництва України в Черкаській області, Державною інспекцією з контролю за цінами в області та іншими зацікавленими організаціями.

Розпорядження підлягає державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області та оприлюдненню в газеті “Нова Доба”. Згідно з роз’ясненням Міністерства юстиції України від 25.08.2005 № 24-14-460 розпорядження набирає чинності після державної реєстрації, з дня його оприлюднення.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основним завданням розпорядження є встановлення економічно обґрунтованої плати за проживання в гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс”, використовуючи механізм беззбиткового функціонування гуртожитків, з одночасним забезпеченням соціального захисту населення від необґрунтованого застосування вказаної плати.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючої плати та без надання дотацій з бюджету. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація потребує негайного вирішення цього питання. В іншому випадку виникає загроза, при якій підприємство може опинитися на межі банкрутства.

2. Часткове відшкодування витрат через дотації. Не використано, в зв’язку з недостатністю бюджетних коштів.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс”.

Дане розпорядження буде запроваджено в дію після державної реєстрації у Головному управлінні юстиції та оприлюднення у газеті “Нова Доба”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Основним положенням цього розпорядження є затвердження економічно обґрунтованої плати за проживання в гуртожитках ЧД ЖПП “Житлосервіс”.

Результатом прийняття розпорядження буде встановлення таких тарифів, які забезпечать беззбитковість роботи гуртожитків та соціальний захист населення.

Контроль за правильністю формування та застосування плати на вказані послуги, запобігання необґрунтованому її завищенню забезпечується Державною інспекцією з контролю за цінами в області.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акту.

Запровадження державного регулювання цін на продовольчі товари, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548, надасть можливість:

– забезпечити беззбиткову роботу гуртожитків;

– упередити необґрунтоване зростання розміру плати за проживання в гуртожитках та підвищити якість обслуговування;

– уникнути соціальної напруги серед населення.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.
Термін дії регуляторного акта не обмежений, на період дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” перегляд регуляторного акту може бути здійснений: на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності; за ініціативою органу, який його прийняв; в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

Можливо внесення змін і доповнень.

8. Визначення показників результативності акта.

Показники результативності.

  1. Собівартість послуг за проживання у гуртожитках.
  2. Обсяги надання послуг.
  3. Кількість скарг.
  4. Якість надання послуг.
  5. Своєчасність надання послуг.

9. Визнання заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результатів здійснюється через статистичні дані. Через засоби масової інформації забезпечується повна інформованість як суб’єктів господарювання, так і споживачів послуг.

Предмет регулювання зазначеного розпорядження не віднесено до пріоритетних сфер, у яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

 

Перший заступник начальника управління
В.І. Лавріненко

Анонси