Про граничні тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  м. Черкаси                                           №

 

Про граничні тарифи на перевезення
пасажирів і багажу автобусами,
які працюють у звичайному
режимі руху,  в приміському та
міжміському внутрішньообласному
сполученні

 

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”:

1. Установити граничні тарифи на перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у розмірі 0,22 грн. за один кілометр проїзду, в межах Черкаської області.

Граничні тарифи не включають податок на додану вартість, витрати, пов’язані з обслуговуванням пасажирів на автовокзалах і автостанціях та страховий платіж з пасажира за обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, які оплачуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

Вартість перевезення одного місця багажу встановити на рівні: від 1 до  100 км – 0,70 грн., понад 100 км – 1,40 грн. (без урахування податку на додану вартість).

2. Конкретний розмір тарифу за 1 км проїзду  визначається суб’єктами господарювання самостійно, в межах граничного рівня, виходячи з економічно обґрунтованих витрат.

3. У випадку, коли встановлені граничні тарифи не відшкодовують витрат з перевезення пасажирів, перевізник, за погодженням із замовниками перевезень, вносить облдержадміністрації  економічно обґрунтовані пропозиції щодо їх підвищення.

4. Рекомендувати замовникам перевезень на зазначених маршрутах при проведенні відповідних конкурсів включати до умов конкурсу критерії щодо вартості перевезень.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  облдержадміністрації від 12.01.2008 № 5 “Про граничні тарифи  на перевезення  пасажирів  і  багажу  автобусами,  які   працюють у звичайному    режимі руху, в приміському   та    міжміському внутрішньообласному  сполученні”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції  у Черкаській області 17.01.2008 за  № 3/1484.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гамана П.І. та  Головне управління економіки облдержадміністрації.

7. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня оприлюднення у газеті “Нова Доба”.

 

                                                                

Голова державної адміністрації  
О.В.Черевко

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження облдержадміністрації
"Про граничні тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами,які працюють у звичайному режимі руху,  в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні"

 

1. Визначення та аналіз проблеми.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548, розпорядження облдержадміністрації від 12.01.2008 № 5 “Про граничні тарифи  на перевезення  пасажирів  і  багажу  автобусами,  які   працюють у звичайному    режимі руху, в приміському   та    міжміському внутрішньообласному  сполученні”, в області діють граничні тарифи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом – автобусом в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні на рівні 0,15 грн. за 1 км проїзду пасажира (без урахування ПДВ).

Районні державні адміністрації області, які відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" є замовниками на дані види перевезень, попередньо погодили підвищення їх вартості до 0,22 грн., та в установленому чинним законодавством порядку звернулися до обласної державної адміністрації щодо затвердження зазначених  тарифів.  

Аналіз наданих райдержадміністраціями та автотранспортними підприємствами області розрахункових матеріалів та вивчення складових витрат у собівартості, які впливають на рівень зазначених тарифів, свідчить, що за період дії тарифів неодноразово змінювались в бік зростання основні складові собівартості зазначених послуг: мінімальна заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів, питома вага яких в собівартості послуг з перевезення пасажирів становить біля 70 відсотків, запасних частин та автомобільних шин, вартість ремонтних робіт та технічного обслуговування, опалення. Знос рухомого складу по автотранспортних підприємствах області становить близько 70 відсотків.

В зв’язку з цим, фінансовий  результат діяльності автопідприємств області від надання  послуг з  перевезення  пасажирів в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні за звітний період був збитковим, що суперечить засадам Закону України "Про ціни і ціноутворення" стосовно створення необхідних економічних гарантій для виробників,  рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності та економічної самостійності підприємств.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Маючи, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", повноваження в галузі транспорту по забезпеченню організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форм власності, обласна державна адміністрація, запроваджуючи державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, сприяє підвищенню підприємницьких можливостей транспортних підприємств, залученню інвестицій у їх розвиток, досягненню сталих економічних умов роботи галузі на підставі балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягами витрат на їх надання.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Збереження функціонування мережі приміських та міжміських внутрішньообласних перевезень можливе завдяки встановленню самоокупних, стабільних, прогнозованих тарифів, доступних в вартісному виразі для всіх верств населення регіону.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.
Подальше вдосконалення державного регулювання сприятиме впровадженню виваженої тарифної політики та створенню необхідних економічних гарантій для надавачів послуг з перевезення пасажирів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
Діючі на сьогодні тарифи не забезпечують основних принципів господарської діяльності автотранспортних підприємств області – самофінансування та самоокупності послуг. Дефіцит обігових коштів не дозволяє підприємствам працювати без постійної кредиторської заборгованості. Проектними  рівнями тарифів враховано запроваджений рівень мінімальної заробітної плати та цінові коливання на ринку паливно – мастильних матеріалів.

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

Господарським кодексом України визначено, що господарська діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва здійснюється з метою одержання економічних і соціальних результатів, в тому числі прибутку.
Проектний рівень тарифу (0,22 грн./пас.км у приміському сполученні та міжміському внутрішньообласному сполученні) забезпечуватиме надавачам послуг повне відшкодування витрат, а також мінімальний рівень прибутковості.

Анонси