Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

облдержадміністрації

від 18.07.2011 № 230

(зі змінами)

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до обласної державної адміністрації, та надання відповідей на них

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Черкаської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), та надання відповідей на них.

У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України „Про доступ до публічної інформації“.

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до облдержадміністрації

 1. Запит на інформацію подається облдержадміністрації фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або по телефону (на вибір запитувача).
 2. Запит на інформацію подається в довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:

ІІ. Механізм опрацювання запитів на інформацію в облдержадміністрації

 1. Запит на інформацію після надходження до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.
 2. У разі надходження інформаційного запиту до відділу документообігу та контролю апарату облдержадміністрації, сектору по роботі із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, він одразу передається до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації.
 3. Працівник Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із запитами на публічну інформацію, визначає предмет запиту на інформацію та, узгодивши з керівництвом Управління, розпорядника інформації, що запитується.
 4. Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи облдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу облдержадміністрації в порядку, визначеному пунктом 3 статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації“.

 

ІІІ. Строки розгляду інформаційних запитів, підстави відмови у їх задоволенні

 1.  Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту в спосіб, обраний запитувачем.
 2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися, і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.
 3. Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.
 4. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється
  в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
 5. Інформація на запит надається безоплатно.
 6. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше як 10 сторінок, розпорядник повідомляє про це запитувача протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту, із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів
  і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 7. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Порядку;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених пунктом 3 розділу І цього Порядку.

Анонси