Порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати

Згідно із частиною 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у разі якщо пенсія призначена за нормами цього Закону і застрахована особа після призначення пенсії продовжує працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом, враховується заробітна плата (доход), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера заробітна плата (доход) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цого Закону, тобто для обчислення пенсії враховується заробітна плата (доход) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. При цому заробітна плата (доход) для обчислення пенсії визначається відповідно до частини другої статті 40 цого Закону із застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цого Закону, тобто враховується заробітна плата (доход) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (доход), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними , що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії.

Згідно із статтею 44 зазначеного Закону заява про перерахунок та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду.

Відповідно до пункту 4 статті 45 перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною третьою статті 42 і частиною п’ятою статті 48 цього Закону, провадиться в такі строки:

    • у разі виникнення права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;
    • у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, – з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

Документи про перерахунок пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про перерахунок або про відмову в перерахунку пенсії.

Частиною першою статті 35 Закону передбачено, що у разі зміни групи інвалідності пенсія по інвалідності в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Згідно із частиною другою статті 38 зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Відповідно до частини п’ятої статті 48 виплата пенсі особам, які перебувають на повному державному утримання здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

Також частинами 1, 2 та 3 статті 42 Закону передбачена індексація та перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України.

1. Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.

2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, у разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення.

Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону, тобто мінімальний розмір пенсії за віком.

Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Перелік документів необхідних для перерахунку пенсій.

Перерахунок і поновлення виплати раніше призначеної пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі.

При перерахунку пенсії до наявних документів заявник може додати:

а) документи про трудовий стаж, який не врахований у пенсійній справі, і про заробіток за періоди, що визначаються за нормами Закону України ” Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

б) документи про зміну кількості членів сім’ї;

в) документи про виникнення обставин, що впливають на розмір пенсії (наприклад, перебування на утриманні в пенсіонера непрацездатних членів сім’ї, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних членів сім’ї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо).

При перерахунку пенсії за інвалідністю до пенсійної справи додається виписка з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності.

Анонси