Політичні партії, громадські організації

Політичні партії

Відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Мін’юсту від 23.06.2011 № 1707/5, реєстраційна служба Головного управління юстиції у Черкаській області у встановленому порядку забезпечує здійснення легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються;

бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;

приймає рішення про реєстрацію, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань;

приймає рішення про внесення змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів;

веде відповідні реєстри, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, а також готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру;

здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законодавством.

Громадські організації

Відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Мін’юсту від 23.06.2011 № 1707/5, реєстраційна служба Головного управління юстиції у Черкаській області у встановленому порядку забезпечує здійснення легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються;

бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;

приймає рішення про реєстрацію, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань;

приймає рішення про внесення змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів;

веде відповідні реєстри, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, а також готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру;

здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законодавством.

Згідно з Законом України “Про громадські об’єднання” громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Реєстрація громадського об’єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань, за місцезнаходженням громадського об’єднання.

 

Склад робочої групи з виконання Плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2016-2017 роки, затвердженого від 15.09.2016 № 01/01-5/6459

Анонси