Пільгове обчислення стажу

Страховий стаж відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

При цьому за кожний повний рік стажу роботи, до набрання чинності цим Законом, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Пільгове обчислення стажу передбачено також статтями Закону України “Про пенсійне забезпечення”:

статтею 57. пільги по обчисленню стажу за час перебування на фронті, тобто в військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям.

статтею 58. пільги по обчисленню стажу роботи реабілітованим громадянам, тобто громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі.

статтею 59 передбачені пільги по обчисленню стажу за період Великої Вітчизняної війни, тобто робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, – у потрійному розмірі. Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час проживання в м. Ленінграді в цей період – у подвійному розмірі

статтею 60 Закону України “Про пенсійне забезпечення” передбачені пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах, тобто робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Після набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тобто з 1 січня 2004 року, всі періоди страхового стажу враховуються в одинарному розмірі.

Згідно з Прикінцевими положеннями, тимчасово, до прийняття відповідного закону, період до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року, тобто страховий стаж визначається відповідно до Переліку районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі в редакції постанови Ради Міністрів СРСР від 03.01.1983 року № 12 і застосовується пільгове обчислення страхового стажу з 01.08.12945 року по 01.03.1960 року в подвійному розмірі, а за період роботи з 01.03.1960 року – в півторакратному розмірі.

Перелік документів необхідних для пільгового обчислення стажу.

  1. Трудова книжка
  2. Довідка з воєнкомату про період перебування на фронті чи виконання інтернаціонального обов’язку.
  3. Витяг з військового квитка.
  4. Документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
  5. Документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. г статті 77 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).
  6. Трудовий договір або інші документи, які стверджували факт роботи в даних місцевостях та про те, що на заявника поширюються пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Анонси