Оголошення про подачу документів для формування складу громадської ради

«Ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації (далі – ініціативна група) запрошує представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до участі в установчих зборах, що відбудуться 29 березня 2021 року об 11:00 в приміщенні Будинку рад (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185).

Метою діяльності громадської ради є сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Формування нового складу, у кількості 35 осіб, відбуватиметься на підставі завершення терміну діяльності попереднього складу.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

  • прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;
  • біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
  • відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;
  • мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
  • фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Нагадуємо, що відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами), підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

1) невідповідність документів (відомостей), поданих ІГС, вимогам пункту 10 Типового положення;

2) неусунення ІГС невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений Ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Типового положення;

3) невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

5) відмова ІГС або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;

6) перебування ІГС, який делегував свого представника, у процесі припинення.

До 19.03.2021 року на офіційному вебсайті Черкаської облдержадміністрації буде опубліковано визначений п. 11 Типового положення перелік документів ІГС, представники яких допущені до участі в установчих зборах із формування нового складу громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації.

Увага! Кандидати до складу громадської ради, допущені ініціативною групою до участі в установчих зборах, під час реєстрації в день проведення установчих зборів, повинні пред’явити оригінал паспорта громадянина України.

 

Термін подання документів: з 11.02.2021 до 26.02.2021 (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, каб. 150, e-mail: newgromrada2021@ukr.net).

Контактна особа: Крупенко Катерина Миколаївна, тел. (0472) 37-31-31.

Установчі збори відбудуться 29 березня 2021 р. об 11:00 в приміщенні Будинку рад (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185).

 

Реєстрація учасників: з 10-00 до 11-00.

Початок проведення зборів: 11-00.

Cклад ініціативної групи (відповідно до розпорядження ОДА від 11.02.2021 № 53):

БІЛЬДА

Андрій Олександрович

голова громадської організації „Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області“ (за згодою);
ВИСОЧИН

Валерій Петрович

голова громадської організації „Обласна громадська організація ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій міських органів військового управління в Черкаській області“ (за згодою);
ГАРКУША

Богдан Валентинович

провідний спеціаліст відділу моніторингу
та внутрішніх перевірок Управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації;
ГУСАК

Віктор Григорович

заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації;
КРУПЕНКО

Катерина Миколаївна

головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації;
СКАЛЬКО

Олег Іванович

голова громадської організації „Самооборона майдану в Черкаській області“ (за згодою);
ФІТЬ

Людмила Володимирівна

начальник Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації.
ХУЛАП

Дмитро Ігорович

член громадської організації „Інтеграція успіху“ (за згодою)

 

Анонси