Оголошення конкурсу щодо отримання коштів на надання фінансової підтримки громадським організаціям та об’єднанням ветеранів у 2020 році

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації оголошує конкурс щодо отримання коштів на надання фінансової підтримки громадським організаціям та об’єднанням ветеранів (далі – організації) для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) (далі – проект) у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання обласної комплексної програми „Турбота“ на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI „Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 роки“, рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VIІ „Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік“.

Мета конкурсурозвиток партнерства з організаціями та залучення їх до розв’язання соціальних проблем відповідно до визначених пріоритетів.

Рівень виконання проектів має відповідати обласному рівню проведення конкурсу. Обласний рівень виконання (реалізації) проекту – провадження проектної діяльності у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які спрямовані на отримання прибутку, на підтримку політичної партії або релігійної організації, або не передбачають обласного рівня реалізації.

Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу становить 600,00 тис. грн. Вартість проекту (заходів) не повинна перевищувати 50,0 тис.грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше
як 85 відс. вартості проекту, решта 15 відс. необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені організаціями.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копії статуту, довідки про неприбутковість та витягу з державного реєстру щодо реєстрації організації;

– реєстраційна картка учасника проекту;

– заява про участь у конкурсі;

– опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів;

– листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі
їх залучення до виконання (реалізації) проекту);

– інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

– документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи організації (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником організації).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Документи приймаються з 23 січня по 24 лютого 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:
вул. Максима Залізняка 10, каб. 211, м. Черкаси.

Консультації та додаткова інформація за телефоном (0472) 50 04 49.

Строки проведення засідання конкурсної комісії з 25 по 28 лютого 2020 року.

До участі у конкурсі не допускаються організації у разі, коли:

– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– організація не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу;

– організація відмовилась від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;

– організація перебуває у стадії припинення діяльності;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення організацією вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій організаціями відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Додатки

Анонси