Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях (далі – Управління) підпорядковується Національному агентству України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба) та є його територіальним органам.

Управління діє відповідно до Положення, затвердженого наказом Нацдержслужби від 21.05.2016 № 98, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.05.2015 за № 600/27045

Відповідно до Положення, основними завданнями Управління є:

1) реалізація державної політики у сфері державної служби на відповідній території;
2) внесення на розгляд Нацдержслужби пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
3) здійснення функціонального управління державною службою на відповідній території.

Управління відповідно до покладених на них завдань:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх повноважень, готують та вносять Нацдержслужбі пропозиції щодо його вдосконалення;
2) організовують проведення функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади та вносять за його результатами Нацдержслужбі пропозиції щодо оптимізації їх повноважень та функцій, надають методично-консультаційну допомогу в проведенні такого обстеження територіальним органам центральних органів виконавчої влади;
3) здійснюють разом із заінтересованими органами заходи щодо стимулювання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
4) надають роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
5) здійснюють методичне та консультативне забезпечення діяльності кадрових служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органах;
6) здійснюють контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу на відповідній території;
7) в межах повноважень, передбачених законом, проводять у державних органах перевірки стану дотримання вимог законодавства про державну службу;
8) за дорученням Голови Нацдержслужби проводять службові розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження до Нацдержслужби доручення вищих посадових осіб України та Першого віце-прем’єр-міністра України або у разі безпосереднього звернення до Нацдержслужби такої особи з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри;
9) вивчають та узагальнюють пропозиції щодо потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на відповідній території;
10) беруть участь у межах повноважень в організації та координації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, соціального діалогу, а також у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні контролю за якістю навчання;
11) у межах повноважень вивчають та узагальнюють інформацію щодо потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням на відповідній території;
12) забезпечують у межах повноважень, передбачених законом, здійснення моніторингу та загального контролю за працевлаштуванням випускників, які навчалися за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням;
13) беруть участь у межах повноважень, передбачених законом, у реалізації проектів та виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;
14) вносять до Нацдержслужби пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;
15) здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;
16) здійснюють інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

Контактна інформація Управління:

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях

Адреса
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Телефон

м. Київ та Київська область
04071, м. Київ,
вул. Хорива, 36
kievuds@kiev.guds.gov.ua

Якубенко Олександр Степанович

Начальник управління

 (044) 425-55-99

Комар Ольга Миколаївна

Головний спеціаліст – бухгалтер

 (044) 425-77-41

Жохова Ганна Миколаївна

Завідувач сектору з питань юридичного забезпечення

 (044) 425-77-43

Москалюк Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст сектору з питань юридичного забезпечення

 (044) 425-51-51

Нікітенко Олена Вікторівна

Головний спеціаліст управління (відпустка по догляду за дитиною до 3-х років)

 

Мельнічук Людмила Вікторівна

Головний спеціаліст управління (відпустка по догляду за дитиною до 6-х років)

 

 Чернігівська область
м. Чернігів, 14000,
пр.-т Миру, 21-А
ckuds@cn.guds.gov.ua

Дубок Валентин Петрович

Заступник начальника управління

(0462) 60-33-37

Тянутова Ксенія Віталіївна

Головний спеціаліст управління

 (0462) 60-33-37

Мороз Вікторія Степанівна

Головний спеціаліст сектору з питань юридичного забезпечення (відпустка по вагітності та пологам)

 

 Черкаська область
м. Черкаси, 18000,
вул. Байди Вишнивецького, 17
ckuds@ck.guds.gov.ua

Олійник Василь Васильович

Заступник начальника управління

(0472) 36-85-14
(0472) 37-29-93
факс. 33-11-09

Задорожня Любов Іванівна

Головний спеціаліст управління

 (0472) 36-85-14

Бусля Оксана Валерівна

Головний спеціаліст

(0472) 36-85-13

Інформація про конкурси на зайняття вакантних посад державної служби тут

Офіційний сайт Нацдержслужби: http://nads.gov.ua

 

Анонси