Табурець<br>Ігор Іванович

Голова Черкаської обласної державної адміністрації

Табурець
Ігор Іванович

Calendar
Приймальні дні
 • 2-й вівторок
 • 4-й понеділок
 • виїзні прийоми (за окремим графіком)

Повноваження

Статус
Повноваження голови облдержадміністрації визначені статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій:

 1. очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень;
 2. представляють відповідні місцеві державні адміністрації у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
 3. призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;
 4. призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів місцевих державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій;
 5. укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників;
 6. погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;
 7. в межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками коштів відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;
 8. регулярно інформують населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;
 9. утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;
 10. здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови.

У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови місцевої державної адміністрації.

Призначення

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 88/2022

Про призначення І. Табурця головою Черкаської обласної державної адміністрації

Призначити ТАБУРЦЯ Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації.

 

Президент України                                    В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

1 березня 2022 року

 

https://www.president.gov.ua/documents/882022-41469

Розпорядок роботи

Clock

Понеділок-Четверг

8:00-17:15

П'ятниця

8:00-16:00

Обідня перерва

12:00-13:00

Анонси

Прогноз погоди