Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових організацій у 2018 році

Підстава для оголошення конкурсу – розпорядження обласної державної адміністрації від 30.10.2015 № 547 „Про проведення конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових організацій“зі змінами від 21.04.2016 № 182, від 17.04.2018 № 231, рішення комісії з конкурсного відбору соціальних проектів неурядових організацій(протокол від 25.04.2018 № 1).

Мета та завдання проведенняконкурсу– підтримка суспільно-корисної діяльності, направленої на вирішення чи пом’якшення соціальних проблем;
відбіркращихпроектівнеурядових організацій, спрямованих на розв’язання важливих проблем життєдіяльності області.

НУО – неурядові організаціїблагодійні фонди чи громадські організації, які незалежні та не підпорядковані урядовим структурам, метою діяльності яких не є: отримання прибутку для його перерозподілу між засновниками, членами чи пов’язаними з ними особами та які внесені до реєстру неприбуткових організацій, що підтверджено податковими органами; захищають інтереси окремих груп людей відповідно до їх статуту.

Кошти проекту – цільова безповоротна фінансова допомога, що надається з обласного бюджету НУО через визначених головних розпорядників бюджетних коштів, шляхом затвердження окремих програм(або в межах існуючих програм) у порядку, визначеному Положенням, відповідно до договору, за яким НУО має здійснити комплекс заходів, виконати роботи чи надати послуги в інтересах третіх осіб, відповідно до цілей та завдань організації, в обсягах, необхідних для реалізації соціального проекту НУО, та які визначені договором.

Перелік пріоритетних напрямів конкурсу (розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2017 № 153):
1) навчання проектному менеджменту та підвищення громадянської активності;
2) соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей на місцевому рівні;
3) діяльність у сфері культури, туризму, популяризація української мови і народних традицій;
4) популяризація екологічного та енергоефективного способу проживання та господарювання;
5) сприяння становленню та розвитку дітей.

Максимально можливі обсяги бюджетного фінансування проектів:
Сума фінансування кожного поданого проекту за рахунок бюджетних коштів у будь-якому напрямку – до 100 тис. грн.

Вимоги до організацій, що можуть подавати проекти на конкурс:
організація має бути юридичною особою з неприбутковим статусом;
сфера діяльності організації має включати територію Черкаської області;
сфера діяльності організації має відповідати пріоритетам конкурсу.

Комісія не розглядає проекти, подані від політичних партій, профспілкових та релігійних організацій.
Проектні заявки не повинні приймати участі в інших конкурсах.
Комісією з конкурсного відбору соціальних проектів неурядових організацій рекомендується неурядовій організаціїна конкурс подавати не більше 2 проектів.

НУО, що отримала кошти проекту, не має права використовувати їх поза цільовим призначенням, а саме: на ведення прибуткової діяльності, на придбання основних засобів (меблі, оргтехніка, комп’ютери) та іншого обладнання, оплату комунальних послуг та оренду офісу НУО (якщо він не використовується під заходи соціального проекту), виплату заробітної плати членам НУО та інші витрати, пов’язані з їх утриманням та функціонуванням.

Проекти, які матимуть системний довготривалий ефект, будуть пріоритетними при конкурсному відборі.
На конкурс організації можуть подавати проекти з питань, що стосуються популяризації сімейних цінностей.

Вимоги до форми подання проектів:
Для участі в конкурсі НУО подають на реєстрацію секретарю комісії в паперовому та електронному вигляді:
заявку на участь у конкурсі з відбору соціальних проектів НУО разом із реєстраційною карткою; описом проекту; кошторисом; інформацією про діяльність НУО обсягом до двох друкованих сторінок; за наявності інформацією про партнерські організації, залучені до реалізації проекту, листами підтримкиза встановленою формою (додаток 1розпорядження облдержадміністрації від 30.10.2015 № 547 (зі змінами)українською мовою в закритому конверті, проштампованому печаткою організації;

Перелік необхідних документів, що мають подаватися з проектами:
копії: свідоцтва про державну реєстрацію НУО, статуту організації, довідки про внесення НУО до реєстру неприбуткових організацій, за наявності звіту до податкового органу за попередній фінансовий рік.

Датування початку та закінчення приймання проектів:
Початок приймання проектів–26квітня 2018 року.
Закінченняприйманняпроектів –25 травня 2018 року.

Термін розгляду проектів та опублікування результатів конкурсу:
Розгляд комісією поданих проектів – 12червня 2018 року.
Опублікування результатів конкурсу – 19червня2018року.

Термінвиконання проекту– 2018 рік.

Адреса, контактні телефони та розпорядок роботи відповідальної
за приймання документів особи:

бульвар Т. Г. Шевченка, 185, к. 150, м. Черкаси;
телефон:(0472) 373131;
електронна адреса:kon2015@ukr.net (поданняпроекту та документів в електронномувиглядіобов’язково);

розпорядок роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер: 09.00 – 18.00, п’ятниця: 09.00 – 17.00,
обідня перерва: 13.00 – 14.00

Анонси