Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових організацій у 2016 році

Підстава для оголошення конкурсу – розпорядження обласної державної адміністрації від 30.10.2015 № 547 „Про проведення конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових організацій“ , зі змінами від 04.02.2016 № 28 , рішення комісії з конкурсного відбору соціальних проектів неурядових організацій(протокол від 01.02.2016 № 1).

Мета та завдання проведенняконкурсу– підтримка суспільно-корисної діяльності, направленої на вирішення чи пом’якшення соціальних проблем;

відбіркращихпроектівнеурядових організацій, спрямованих на розв’язання важливих проблем життєдіяльності області.

НУО – неурядові організаціїблагодійні фонди чи громадські організації, які незалежні та не підпорядковані урядовим структурам, метою діяльності яких не є: отримання прибутку для його перерозподілу між засновниками, членами чи пов’язаними з ними особами та які внесені до реєстру неприбуткових організацій, що підтверджено податковими органами; захищають інтереси окремих груп людей відповідно до їх статуту.

 

Кошти проекту– цільова безповоротна фінансова допомога, що надається з обласного бюджету НУО через визначених головних розпорядників бюджетних коштів, шляхом затвердження окремих програм(або в межах існуючих програм) у порядку, визначеному Положенням, відповідно до договору, за яким НУО має здійснити комплекс заходів, виконати роботи чи надати послуги в інтересах третіх осіб, відповідно до цілейта завдань організації, в обсягах, необхідних для реалізації соціального проекту НУО, та які визначені договором.

 

Перелік пріоритетних напрямів конкурсу (розпорядження облдержадміністрації від 04.02.2016 № 27):

1) інституційний розвиток неурядових організацій, навчання проектному менеджменту та підвищення громадянської активності;

2) соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей;

3) популяризація здорового способу життя та профілактика соціально небезпечних захворювань;

4) діяльність у сфері культури та масових комунікацій;

5) збереження довкілля, екологічна освіта та заходи з раціонального природокористування;

6) моніторинг діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та програм громадської адвокації;

7) збереження і розвиток самобутності етнічних спільнот області, протидія ксенофобії.

 

Максимально можливі обсяги бюджетного фінансування проектів:

Сума фінансування кожного поданого проекту за рахунок бюджетних коштів у будь-якому напрямку – від 10 до 50 тис. грн. В окремих випадках можуть розглядатися й більші суми, якщо є обґрунтування.

 

Вимоги до організацій, що можуть подавати проекти на конкурс:

організація має бути юридичною особою з неприбутковим статусом;

сфера діяльності організації має включати територію Черкаської області;

сфера діяльності організації має відповідати пріоритетам конкурсу.

 

Комісія не розглядає проекти, подані від політичних партій, профспілкових та релігійних організацій.

Проектні заявки не повинні приймати участі в інших конкурсах.

 

Вимоги до форми подання проектів:

Для участі в конкурсі НУО подають на реєстрацію секретарю комісії
в паперовому та електронному вигляді:

заявку на участь у конкурсі з відбору соціальних проектів НУО разом
із реєстраційною карткою; описом проекту; кошторисом; інформацією
про діяльність НУО обсягом до двох друкованих сторінок; за наявностіінформацією про партнерські організації, залучені до реалізації проекту, листами підтримкиза встановленою формою (додаток 1 розпорядження облдержадміністрації від 30.10.2015 № 547)українською мовою в закритому конверті, проштампованому печаткою організації;

 

Перелік необхідних документів, що мають подаватися з проектами:

копії: свідоцтва про державну реєстрацію НУО, статуту організації, довідки про внесення НУО до реєстру неприбуткових організацій, за наявності звіту до податкового органу за попередній фінансовий рік.

 

Датування початку та закінчення приймання проектів:

Початок приймання проектів–5лютого 2016 року.

Закінченняприйманняпроектів –9березня 2016 року.

 

Термін розгляду проектів та опублікування результатів конкурсу:

Розгляд комісією поданих проектів – 22 березня 2016 року.

Опублікування результатів конкурсу – 23 березня 2016 року.

 

Термінвиконання проекту– 2016 рік.

 

Адреса, контактні телефони та розпорядок роботи відповідальної
за приймання документів особи:

бульвар Т. Г. Шевченка, 185, к. 151,м. Черкаси;

телефон:(0472) 373131;

електронна адреса:kon2015@ukr.net (поданняпроекту та документів в електронномувиглядіобов’язково);

 

розпорядок роботи:

понеділок, вівторок, середа,четвер: 09.00 – 18.00,

п’ятниця: 09.00 – 17.00,

обідня перерва: 13.00 – 14.00

Анонси