Інформація про середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси за період із 27 липня по 1 серпня 2020року.


Яким повітрям дихають мешканці м. Черкаси та чи не перевищено гранично допустиму концентрацію речовин у повітрі?
Відбір проб атмосферного повітря здійснюється лабораторією Черкаського обласного центру з гідрометеорології на 3 стаціонарних постах (ПСЗ №2 – центр міста, вул. Святотроїцька, 68; ПСЗ №3 – мікрорайон Дніпровський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 146; ПСЗ №4 – Південно-Західний мікрорайон, вул. Олени Теліги, 4) з періодичністю відбору проб 4 рази на добу(1.00, 7.00, 13.00, 19.00 год.)
На сьогодні оцінка стану атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій забруднювачів з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст, які наведені у РД 52.04.186-89 (термін дії документу подовжено наказом ДСНС від 31.08.2017 № 473).
Дані про забруднення наводяться у кратності до показників гранично допустимих концентрацій (ГДК с.д.). Відповідно, якщо наведений в таблиці показник вмісту шкідливої речовини більше 1, це означає, що існує перевищення концентрації такої речовини
в атмосферному повітрі, яка не має прямого або опосередкованого впливу на людину.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» затверджено новий порядок здійснення моніторингу, яким встановлюються вимоги до оцінювання якості атмосферного повітря, передбачені законодавством Європейського союзу. Додатками до цього порядку визначаються  граничні величини, рівні забруднювальних речовин та перелік методів оцінювання рівнів забруднювальних речовин, які застосовуються в системі державного моніторингу атмосферного повітря.
Зазначенийновийпорядокнаберечинностіз 05.09.2020.

Анонси