ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місце знаходження:
вул. Смілянська, 131, м. Черкаси, 18008
Телефони: 55-50-35 – приймальня.
E-mail: cherkasy@land.gov.ua
Сайт: https://cherkaska.land.gov.ua/

Графік роботи Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області:

понеділок – четвер із 09.00 до 18.00;
у п’ятницю – з 09.00 до 16.45;
обідня перерва: 13.00 – 13.45.

“Гаряча лінія” Держгеокадастру України: 0 800 300 808

 

Завдання та основні функції Головного управління Держкомзему у Черкаській області

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області (далі – Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.

Голова обласної державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє у виконанні покладених на Головне управління завдань.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказами Держгеокадастру, дорученнями голови Держгеокадастру і його заступників, актами місцевої державної адміністрації й органів місцевого самоврядування, а також Положенням про Головне управління.

Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на території Черкаської області.

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє та подає голові Держгеокадастру пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України;
 • подає в установленому порядку голові Держгеокадастру пропозиції щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна;
 • подає голові Держгеокадастру пропозиції щодо розроблення: нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин, топографо-геодезичної й картографічної діяльності, національної інфраструктури геопросторових даних;
 • надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;
 • здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;
 • здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
 • погоджує виконання робіт зі знесення або перезакладки геодезичних пунктів;
 • готує пропозиції щодо припинення відповідно до законодавства топографо-геодезичних і картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил;
 • бере участь в організації забезпечення дотримання режиму охорони геодезичних пунктів, аналізує їхній стан збереження;
 • бере участь у проведенні картографічного моніторингу території України, включаючи населені пункти;
 • бере участь у розбудові інформаційної взаємодії держателів геопросторових даних і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 • бере участь у заходах зі збереження функціонування та розвитку геодезичної мережі;
 • здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;
 • організовує виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 • здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їхньому використанні, скасування такої реєстрації;
 • веде Поземельні книги та видає витяги із Державного земельного кадастру;
 • розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Земельним кодексом України на території області;
 • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села й селища, регулювання земельних відносин;
 • бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних і місцевих програм із питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення й охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села й селища;
 • забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання й охорону земель, їхній захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення, інших територій;
 • забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;
 • забезпечує створення, формування і ведення регіонального фонду документації із землеустрою та оцінки земель;
 • здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;
 • проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та їхню охорону;
 • організовує та здійснює державний контроль за використанням і охороною земель усіх категорій і форм власності;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, віднесених до компетенції Держгеокадастру;
 • обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та обстежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їхнього використання;
 • бере участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів і забезпечення охорони земель;
 • розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їхнього використання та вживає заходів щодо відшкодування завданої шкоди в установленому законодавством порядку;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Головне управління очолює начальник, якого призначає на посаду голова Держгеокадастру за погодженням із Міністром аграрної політики та продовольства України і звільняє з посади голова Держгеокадастру відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник Головного управління є головним державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у Черкаській області, а його перший заступник і заступник – заступниками головного державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель на відповідній території.

Детальна інформація – на сайті Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області за посиланням: https://cherkaska.land.gov.ua/icat/polozhennia.

 

Керівництво Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області 

Керівництво
Посада
Дні та години прийому громадян
Телефон приймальні, електронна адреса
Безбородько Олександр Вячеславович в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області І тиждень, середа – з 10:00 до 12:00;

ІІ тиждень, четвер – з 14:00 до 16:00;

ІІІ тиждень, вівторок – виїзний прийом

ІV тиждень, п’ятниця – з 10:00 до 12:00

тел. 55-50-35 е-mail:  cherkasy@land.gov.ua  

Реформування земельних відносин Землі державної власності сільськогосподарського призначення передано територіальним громадам Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2020 р. підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».

16 листопада Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об’єднаним територіальним громадам нашої держави.

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області на виконання вищезазначених законодавчих актів та згідно зі статтями 117, 122 Земельного кодексу України передало земельні ділянки площею понад 122,6  тис. га в комунальну власність територіальних громад Черкащини.

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що передані в комунальну власність, розміщено на офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області в розділі «Передача земель громадам».

В Україні поетапно впроваджується ринок землі 1 липня 2021 року набув чинності Закон України № 552-IX від 31.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

Цей документ запроваджує поетапне скасування заборони на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності з низкою обмежень. Зокрема передбачено такі основні терміни запуску обігу права власності на землю:

із 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року – продаж земель тільки фізособам-громадянам України в розмірі не більше 100 га на одну особу, зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності Закону України № 552-IX від 31.03.2020;

із 1 січня 2024 року – таку можливість отримають юридичні особи, а також зростає обмеження до 10 тис. га.

Водночас заборона відчуження земель державної та комунальної власності залишається чинною. Виключення становлять землі селянського (фермерського) господарства державної та комунальної власності, що належать громадянам на праві постійного користування, довічного успадкованого володіння, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року. Такі особи матимуть право їх викупити із розстроченням платежу до 10 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.

До угод з відчуження земельних ділянок встановлені такі додаткові вимоги:

всі оплати повинні проводитись у безготівковій формі;

набувач земельної ділянки має пройти фінансовий моніторинг і документально підтвердити джерело набуття коштів;

до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі із земельних часток (паїв), не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку.

Отже, вищезазначений закон забезпечує реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створює прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Анонси