Формування кадрового резерву

Загальний порядок формування кадрового резерву для державної служби визначено Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 199.

В органах місцевого самоврядування Типовий порядок формування кадрового резерву визначено постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 р. № 272, зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, здійснюється за конкурсом. Порядок проведення конкурсу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 р. № 272.

Можливо у відділу кадрової роботи наявна інформація про конкурси із зарахування до кадрового резерву в ОДА

Посилання:

Зразок форми списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 199)
Зразок форми списку осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України (додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 21.02.2007 р. № 272)
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування в 2011 році кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів
України» (від 13.04.11 № 438)
Зразок форми списку осіб, зарахованих до кадрового резерву в органах місцевого самоврядування (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386)

Анонси