Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Наказом Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 14 червня 2011 р. № 73 затверджено форму запиту на інформацію та порядок її подання.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України створено Управління забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

    1. ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
    2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
    3. підпис і дата.

       

Розпорядженням облдержадміністрації від 18 липня 2011 року № 230 затверджена форма запиту на інформацію:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації від 18.07.20011 № 230

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації
Черкаська обласна державна адміністрація
 

Запитувач

 

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

__________________________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

___________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

___________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
_____________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _____________________________________________
факсом _____________________________________________
за телефоном _____________________________________________

 

_____________
(дата)
_____________
(підпис)
_________________
(П.І.Б.)

Анонси